V pátek 18. května se Miroslav Valdštejn Kněbort opět oděje do slavnostního a v kostele Nalezení sv. Kříže usedne k slavnostní mši.

Pak se odebere do hodovní síně frýdlantského zámku, kde přivítá organizátory, sponzory a vzácné hosty třídenních slavností, na něž se sjíždí na třicet tisíc návštěvníků z celého Česka.V sobotu 19. května osedlá Valdštejn svého pětiletého koníka Kesana, opásá se kordem a se svojí družinou zamíří na frýdlantské náměstí. Čili do úlu, v němž se budou rojit trhovci, verbíři, tanečníci, hudebníci, divadelníci a mísit vůně placek, medoviny i vína, sladkých pokrutin a perníčků.

Třídenní pán panství, které, když patřívalo tvrdému válečníkovi Valdštejnovi, neslo přezdívku „terra felix“, čili šťastná země. Kvetla zde řemesla a krev se tady, na rozdíl od okolí, neprolévala. V sobotu k obědu uzobne kousek pečeného selete a grilovaného býčka. To aby získal sílu, odpoledne ho totiž čeká velká bitva. Do přírodního amfiteátru hned za městem (shodou okolností i ve výhodné blízkosti frýdlantské nemocnice, kdyby se někomu něco přihodilo) zamíří pět stovek bojovníků v historické zbroji. Nejvíce jich bude z Česka. Dostaví se ale i pistolemi, halapartnami, píkami a tesáky vybavení harcovníci z Německa, Polska a Nizozemí.

Oblaka prachu

Bitvu, jaké se běžně vedly za třicetileté války, bude řídit rodák z nedalekého Liberce. Historickým šermířem se stal již roku 1982. Po listopadu 1989 Miroslav Kněbort okamžitě sepsal žádost o udělení koncese na provozování historického divadla a scénického šermu. Dnes je majitelem, producentem i hercem agentury, která zajišťuje 286 akcí ročně. „Moje hlavní profese je Albrecht z Valdštejna,“ usmívá se muž, který má s velkou i rozporuplnou postavou naší a evropské historie naprosto stejné datum narození, 14. září.

V kůži Albrechta z Valdštejna je Miroslavu Kněbortovi dobře. Dokumentuje to hned v triádě Valdštejnských slavností, které pomáhal prosadit. Pořádají se v Jičíně, Chebu a ve Frýdlantě v Čechách. Právě nad ním se objeví oblaka střelného prachu. Bitva, která zabere sedmdesát minut, se připravuje třičtvrtě roku. Ke slovu se dostanou všechny zbraně z doby třicetileté války. Tedy i repliky historických pistolí, z nichž se střílí jedním z nejkvalitnějších střelných prachů na světě – českým.

Než jsou ale zbraně taseny, musí projít přísnou státní zkušebnou. Vojsko Valdštejnovo, stejně jako protivník, oddíly Švédů, poslouchá na slovo povely. Ve vyznačených sektorech se pohybuje tak, aby byla vytvořena iluze historické bitvy, a přitom dodrženy vzdálenosti zaručující bezpečnost bojovníků. Kdo koho porazí? Nechte se překvapit. Jistojisté je, že živý a zdravý Valdštejn půjde po setmění v čele velkého průvodu pochodní a v půl jedenácté v noci zasedne v hledišti velké ohňové show.