Vrchotovy Janovice však nejsou jen zámek a okouzlující park, ale zdejší obec může svým návštěvníkům nabídnout i mnoho jiných zajímavostí a to jak z oblasti historie, tak i výletů do krásné krajiny kolem.

Historie Janovic

O vzniku a nejstarších dějinách obce Vrchotovy Janovice, která leží v členité, lesnaté krajině Středočeské pahorkatiny asi 20 kilometrů od okresního města Benešova, nejsou dochovány žádné přímé zprávy. První zmínka o Janovicích je datována do dvacátých let 13. století. V listině z roku 1224 je zmiňováno jméno Jana z Janovic, vysokého dvorského rady. Zprávy jsou také o Kunrátu z Janovic, který zastával funkci purkrabího na hradě Zvíkově.

Do té doby pouze Janovice získaly své dnešní jméno až kolem roku 1443 od pána Bohuňka Vrchoty z Janovic. Od roku 1510 vlastnil Janovice poslední z Vrchotů, Jan.V 16. století získaly Vrchotovy Janovice hrdelní právo, jejich vrchnost tudíž mohla sama soudit, vykonávat právo útrpné a trestat smrtí. Šibenice stávala na návrší nad Kamenným rybníkem, kde se říkávalo „na Šibeničním vrchu“.

Čas v Janovicích běžel a významně tuto středočeskou obec zasáhl až čas 1. a 2. světové války. V roce 1872 zde začal pracovat poštovní a telegrafní úřad a byla zde zřízena četnická stanice. V roce 1916 přišli do obce první váleční zajatci, kteří pomáhali hospodářům při polních pracích a kácení dřeva. O šest let později byla místními obyvateli vydána první obecní kronika a následně byl založen i Sokol.

V témže roce byla věž místního kostela svatého Martina, který patří mezi nejstarší památky v obci, osazena novými zvony.

Velký zásah

Velký zásah čekal obec v roce 1942, kdy vyšla vyhláška o vystěhování z prostoru určeného na vybudování německého vojenského cvičiště.

V Janovicích byla zřízena pobočka německé četnické stanice v Benešově, aby byl nad vystěhovalci zajištěn dohled. Po jejich odchodu byl zakázán vstup na území obce a následně zde byl umístěn koncentrační tábor – pobočka koncentračního tábora Flossenburg. Nejprve byli mrtví vězňové spalováni v Praze, později se od převážení těl upustilo a pohřbívalo se při zdech zámeckého parku. Celkem zdejším koncentračním táborem prošlo asi tři tisíce vězňů.

Dnes žije obec, která má asi 850 obyvatel, klidným životem a stává se zajímavým místem v hledáčku nejen turistů, ale také mladých rodin. O tom svědčí čilá rodinná výstavba.

Původně kamenná gotická tvrz pánů z Janovic, chráněná vodním příkopem, později renesančně přestavěná pány z Říčan, se v 18. století proměnila v reprezentační sídlo votické větve hrabat z Vrtby.

V době posledních soukromých majitelů, Nádherných z Borutína, zejména na začátku minulého století, byl zámek uprostřed starého krajinářského parku místem, kde se se svými pozoruhodnými hosty setkávala baronka Sidonie Nádherná. Janovice často a rády navštěvovaly významné osobnosti literárního života – ať to byl básník Rainer Maria Rilke či novinář, dramatik a básník Karl Kraus.

Během 2. světové války bylo v zámku vojenské velitelství a kasárna. V období těsně po válce se v zámku a parku vystřídala sovětská i československá armáda. V roce 1950 byl zámek vyvlastněn a využíván jako sklad textilu, později pro sbírky Okresního archivu a poté postupně pustl. Před zkázou ho na konci 50. let zachránilo až Národní muzeum v Praze, jehož součástí je místní zámek spolu s rozsáhlou zahradou do současnosti.

Během návštěvy zámku v Janovicích můžete obdivovat stálé expozice Národního muzea – „Společnost v Čechách 19. století“, dále pak „Rilke, Kraus a Vrchotovy Janovice“ či „České zvonařství“.

Vstupné je 50 korun, snížené pro studenty a seniory je potom za polovinu. Otevřen je zámek po dlouhých měsících, kdy byl kompletně rekonstruován, od června letošního roku, a to denně mimo pondělka. Za návštěvu určitě stojí také zdejší park.

Svatý Martin

Farní kostel svatého Martina, který vznikl v románském období na konci 12. století patří mezi nejstarší stavby na území celého okresu Benešov. Ve 14. století byl přestavěn v gotickém slohu a z původního kostela se zachoval pouze jihozápadní roh lodi a v průčelí chrámu stojící zděná hranolovitá věž. Na oslavu tisícího výročí mučednické smrti svatého Václava byl roku 1929 kostel vymalován.

Před několika lety byla slavnostně usazena i nová kostelní věž. Za návštěvu určitě stojí nejen samotný kostel, ve kterém se konají koncerty vážné hudby, ale také přilehlý hřbitov, kde můžeme vidět hned několik zajímavých náhrobků. Mezi ty nejkrásnější patří náhrobek přímo se opírající o kostelní zeď. Jde o náhrobek hraběte Františka z Vrtby, který tvoří empírový jehlan na podstavci, se znakem a Kristem na kříži.

Málokdo ví, že Janovice měly i svůj vlastní pivovar, který zásoboval pivem klášter svatého Františka ve Voticích. Stával na jižní straně janovického hradu a je zmiňován již v 16. století. Své kouzlo nemají jen místní historické památky, ale i nádherná krajina, která láká k nejednomu výletu.

Na své si zde přijdou nejen milovníci procházek krásnou krajinou, která blahodárně působí snad na všechny, ale také cyklisti, protože obcí prochází i cyklotrasy mikroregionu Džbány. Proto neváhejte a do obce Vrchotovy Janovice se určitě během léta přijeďte podívat.