Ohří protekla spousta vody a Kadaň se stala slavným městem. Český král a císař římský Karel IV. ji poctil osobní návštěvou hned dvakrát. Léta páně 1367 Kadani přivezl právo konat výroční trh. A to na den Povýšení sv. Kříže, čili každoročně 14. září. Městu věnoval i právo šosovní. Co představovalo? Domy a vesnice, nalézající se za hradbami, byly povinovány platit královskému městu daně.

Když ctěný Karel IV. zavítal do Kadaně podruhé (právě se psal rok 1374), povolil městu zakládat vůkol vinice – přesně tak, jak to tehdy činili obyvatelé pražští…

V kůži purkmistra, krále i kejlíře

V Kadani žije necelých dvacet tisíc obyvatel. Poslední srpnovou sobotu, kdy se tu koná Císařský den, se ale v malebných uličkách pohybuje počet lidí dvojnásobný! Přicházejí, aby zažili na vlastní kůži atmosféru středověku. V ten slavný den totiž úderem desáté předá současný starosta Kadaně vládu nad děním purkmistru Kotkovi. Skutečná historická postava, jíž vdechne na pár hodin život herec z kláštereckého divadelního souboru Klas, otevře na náměstí tržiště. Převeliké – letos přislíbilo účast na 250 řemeslníků, kejklířů, pekařů, bylinkářů, uzenářů a dalších všeumětelů.

Ve dvě odpoledne se rozezní zvony a od Františkánského kláštera, další kadaňské perly, se vydá na pochod průvod. Dlouhý – suitu Jana Miloty, už patnáct let představitele Karla IV., vytvoří tři stovky lidí, řada koní a několik kočárů.

Oddaný lid se bude veselit nejen na tržišti, ale i na kadaňském hradě, muzice naslouchat na Střelnici a u Kolbiště se srotí, aby sledovalo rytířský turnaj. Směsice tónů, vyluzovaných pozvanými muzikanty, zahrne world music, blues, etno, swing, hudbu irskou. Na hlavní scéně, čili na tržišti, pro změnu dostanou slovo Arcus, Kamelot, skupina Jagabab, Žatečtí trubači a taneční soubor Ambrosia.

Až se setmí, král Karel pokyne k finále. Večer patnáctého Císařského dne ozdobí ohňová show. A nakonec, tak jako v pradávnu, když si plamenné vzkazy posílali Keltové z osad „Kad“ a „An“, se i v sobotu 25. srpna 2007 hladina řeky Ohře stane zrcadlem barvitého ohňostroje.