Svou činností si vydobyl výjimečné postavení a uznání u státních institucí a respektovaných organizací. Skauting nabízí dětem a mladým lidem možnost být členy nejen mezinárodního společenství, ale také členy týmu - družiny, ve které vládne přátelská atmosféra, kde žije jeden pro druhého a pomáhá mu. Skauting zároveň dětem dává prostor k seberealizaci i možnost být užitečným, stejně tak jako příležitost bavit se nebo naučit se něco praktického pro život. Výchovný program skauta zahrnuje prostředky, kterými se snažíme naplnit poslání skautingu (všestranný rozvoj osobnosti v souladu s principy skautingu).

Výchovný program se naplňuje a vytváří v jednotlivých oddílech, kterým poskytuje celkový rámec výchovný program skauta. Ten na národní úrovni určuje a nabízí vůdcům oddílu různorodou škálu prostředků pro jejich činnost. Nový výchovný program je projektem, kterýmá inovovat současné výchovné prostředky na národní úrovni tak, aby odpovídaly současné době a zájmům dnešních dětí a mladých lidí. Představení projektu, který pracuje s moderními pedagogickými metodami proběhne na podzim za účasti stovky odborníků.

Skauti se snaží pomáhat

Mezi významné projekty skautů patří akce jako třeba Kapka, Pomozte dětem nebo Betlémské světlo. Díky nim skauting proniká i do dalšího rozměru a jedné ze svých základních hodnot - pomoc druhým, potřebným. Zapomenout bychom neměli ani projekt Postavme školu v Africe, který má za sebou již několik ročníků. Cílem je získat finanance na stavbu škol v Etiopii. Projekt probíhá ve spolupráci s organizací Člověk v tísni.

Projekt pro bývalé členy skautských oddílů Můj oddíl umožňuje setkání se svými přáteli z mládí – na adrese www.mujoddil.cz se stačí jednoduše zaregistrovat a přihlásit se do svého oddílu. Navštěvovali jste v mládí nějaký dětský, například skautský oddíl? Neváhejte a zkuste prostřednictvím tohoto projektu Junáka zkontaktovat své staré přátele. Stačí si založit oddíl, který existuje či existoval a čekat, až ostatní členové váš oddíl objeví. Nemusí to být pouze přes internet.

Nové učební pomůcky a metody

Buď připraven byl vytvořen z iniciativy Junáka – svazu skautů a skautek ČR jako pomocník pro řešení krizových situací, které se mohou stát v běžném životě každému z nás. Na stránkách jich najdete třicet (jedná se například o šikanu, sexuální obtěžování či záchranu tonoucího). Informace zde získá každý, kdo se chce v této oblasti poučit. Interaktivní možnost procvičení je určena především dětem, prostřednictvím hry. V ní se dostanou do čtyř prostředí – města, lesa, na louku a na vodu – a budou v nich řešit rozmanité situace. Projekt je určen dětem ve věku 9 až 14 let.

V budoucnosti se plánuje zaměřit více na učitele základních a středních škol. Už dnes však mohou využívat web jako výbornou učební pomůcku vhodně doplňující výklad. Vedle samotné hry zde učitelé naleznou i texty, které mohou sloužit jako klasické učebnice. Na www.budpripraven.cz jsou odkazy na instituce a organizace zaměřené na oblast prevence, i odkazy na zajímavé materiály týkající se této oblasti. Celosvětové jamboree na internetu – jednou ročně se nepočítaně skautů setká prostřednictví internetu www.joti.org nebo na radiovlnách.

Václav Havel:
„Rád vzpomínám na dobu, kdy jsem se svým skautským oddílem také sjížděl řeky a prožíval podobná dobrodružství jako vy. Vím, co vše pro vás skauting znamená, a raduji se z toho, že jeho myšlenky jsou stále aktuální a oslovují mladé lidi. Skrze pestrý program, který skauting nabízí, získáváte dobré návyky pro život ve společnosti a svou další činností jí prokazujete nezištnou službu. Naše země takové občany potřebuje.“