Válka přišla v roce 1939, skauti zase pokračovali v činnosti pod vedením družinových rádců. Zastali mnoho národních úkolů: kurýrní služby, požární dohled, nošení raněných, záchranářství a podobně. V okupovaných zemích skauting pokračoval tajně, skauti hráli důležité role v odboji a podzemních hnutích. Po osvobození se zjistilo, že počet skautů v okupovaných zemích ve skutečnosti vzrostl.

V 60., 70. a 80. letech získalo mnoho zemí nezávislost. Skautů v rozvojových zemích se více dotýkaly problémy jako zdraví dětí, laciné bydlení, gramotnost, výroba potravin a zemědělství, trénink pracovních dovedností atd. Zájmem skautů celého světa se dále stala prevence zneužívání drog, trénink v život zachraňujících úkonech, integrace hendikepovaných, ochrana přírody, vzdělávání a řešení konfliktů.

V roce 1990 se skauting znovuzrodil v zemích, kde existoval před 2. světovou válkou, a začal fungovat v nově nezávislých zemích Společenství nezávislých států (bývalý SSSR). Od roku 1993 do WOSM přibylo 35 zemí. Co začalo jako malý tábor na ostrově Brownsea, je dnes rostoucím hnutím s členy v téměř všech zemích světa. Co začalo jako tábor k osvojení dovedností, je dnes program, který se úspěšně používá v tak odlišných podmínkách, jako je venkov rozvojových zemí a obrovské světové metropole.

Poznáte ji? Herečka  Anna Geislerová na jednom ze skautských táborů.