„Naším cílem bylo nabídnout sportovní i volnočasové vyžití v podobě rekreačního pohybu pro děti i rodiny, běžeckých závodů a kulturního programu. Zároveň jsme veřejnost seznámili s činností Sociálního nadačního fondu města Brna a Jihomoravského kraje. Pro běžce jsme hledali zajímavou a neokoukanou lokalitu. Proto padla volba na park na Kolišti,“ uvedla primátorka města Brna a zároveň předsedkyně správní rady Sociálního nadačního fondu Markéta Vaňková.

Posláním Sociálního nadačního fondu města Brna a Jihomoravského kraje je podporovat ty, kteří se dostali do těžké životní situace a nemají možnost se z ní vlastními silami vymanit, i když se o to snaží.

Finanční pomoc směřuje jednotlivcům i neziskovým organizacím. Fond tak pomáhá zejména rodinám i dětem bez rodiny, rodičům samoživitelům, seniorům i lidem se zdravotním postižením včetně jejich rodin.

Nejkratší trať závodu Skolíme Koliště měřila pouze 500 metrů a byla uzpůsobena tak, aby ji zvládly rodiny nebo malí běžci z přípravky. Délka hlavního závodu pak měřila 5,8 kilometru.

Festival „Skolíme Koliště“ nabídl i doprovodný program včetně koncertu Jaroslava Uhlíře.

„Vybrané startovné putovalo Sociálnímu nadačnímu fondu. Ten bylo možné podpořit i na místě hotově nebo bezhotovostně libovolnou částkou. Při daru vyšším než 200 Kč dárce při prezenci dostal funkční sportovní tričko,“ doplnila primátorka.

Sociální nadační fond města Brna a Jihomoravského kraje je nevládní organizace založená v roce 1993 původně jako Sociální nadace města Brna Domovy potřebných.

O pět let později se transformovala na nadační fond a v roce 2014 se působnost fondu rozšířila na celý region Jihomoravského kraje. V roce 2020 fond podpořil celkem 164 žádostí v celkové výši 3,7 milionu korun. V letošním roce pomohl také sbírkou obcím zasaženým na jihu Moravy tornádem. (zem)