Českou republiku reprezentoval na konferenci předseda představenstva a generální ředitel Českých drah Pavel Krtek, který zde představil genderovou politiku národního dopravce a společně s eurokomisařkami a europoslanci podepsal „Deklaraci o rovných příležitostech mužů a žen v dopravním sektoru“. České dráhy se většímu zapojení žen dlouhodobě aktivně věnují a jejich práce přináší konkrétní výsledky. Nejdříve je ale třeba identifikovat důvody, proč k tak velkému rozdílu v zastoupení žen a mužů v dopravě vůbec dochází.

Doprava – tradiční bašta mužů

Evropský hospodářský a sociální výbor zmiňuje mimo jiné tradiční vnímání různých sektorů dopravy, ať už jde o letectví, vodní dopravu, logistiku nebo železniční dopravu, jako oblasti, ve kterých dominují muži. Dopravní průmysl se malým zastoupením žen v dopravě doposud příliš nezabýval, a tak mnohým ženám chyběla poptávka po jejich možném zapojení do pracovních činností v rámci tohoto sektoru.

Evropský hospodářský a sociální výbor proto doporučil několik klíčových kroků, které by měly pomoci situaci změnit a přilákat do dopravy více žen. Kromě sběru dat, která ukážou na bariéry, proč ženy nemají zájem v oblasti dopravy pracovat, je to i zajištění prezentace žen, které již v dopravě úspěšně působí, aby mohly ukázat dalším ženám, že práce v dopravě může být zajímavá i pro ně. Výbor apeloval i na vytvoření stejných podmínek pro obě pohlaví a propagaci oboru ve spolupráci s univerzitami a zaměstnavateli působícími v oblasti dopravy.

Blýská se na lepší časy?

Změnu tradičních postojů vůči působení žen v dopravě ukazují České dráhy, které se genderové politice intenzivně věnují v posledních letech. V současné době pracuje pro České dráhy na 4,5 tisíce žen – to představuje 31 procent počtu všech zaměstnanců. Nejvíce žen působí na pozici osobní pokladní, vlakvedoucí a průvodčí. České dráhy ale registrují i vyšší zájem žen o technické profese, jako jsou strojvedoucí a mechanik. Vlaky národního dopravce aktuálně řídí patnáct žen a dalších šest se na toto náročné povolání strojvůdkyně připravuje. Ženy v Českých drahách pracují i na pozicích, kde by jejich angažmá málokdo očekával – konkrétně třeba jako strojmistr, mistr kolejových vozidel, dispečer osobní dopravy, signalista, zámečník kolejových vozidel nebo elektromechanik.

Větší angažmá žen v Českých drahách podporuje i projekt Britské obchodní komoryZvýšení frekvence žen na vedoucích pozicích souvisí i s účastí společnosti České dráhy v projektu Britské obchodní komory v České republice „Equilibrium“. Cílem projektu je právě zvýšení počtu žen ve vyšším managementu a v představenstvech společností. Jedna z účastnic se stala předsedkyní představenstva dceřiné společnosti DVI a další řídí odbory na generálním ředitelství ČD. České dráhy se do projektu zapojily i v roce 2017.

Ve vedoucích pozicích od managementu po železniční stanice a depa jsou dnes ženy v Českých drahách zastoupeny ze čtyřiceti procent. „Na samotném ředitelství vedou třetinu oddělení a odborů ženy, a to včetně odborných, v minulosti typicky mužských, jako je řízení provozu. Žena je dokonce mezi šesticí vrchních přednostů dep kolejových vozidel, což byla ještě před pár lety výsostní doména mužů. Žena dnes stojí také v čele jedné naší dceřiné společnosti,“ dodává Pavel Krtek.