Princ Alois, který od roku 2004 vykonává pravomoci vládnoucího knížete Lichtenštejnska, na slavnostní recepci zdůraznil historické vazby jeho rodu s českými zeměmi. První Lichtenštejn se usídlil v Mikulově na pozvání Přemysla Otakara II. před více než 700 lety. 

Princ Alois, jehož nejstarší syn dostal jméno Václav, rovněž vyjádřil naději, že se oběma zemím v budoucnu podaří překonat dosud nevyřešené problémy, vzniklé v důsledku poválečného vývoje v Československu: „Je skvělé, že Česko-lichtenštejnská společnost vznikla zdola, protože právě tento druh energie může úspěšně pomoci při rozvoji kulturních a společenských vazeb pečujících o společné historické dědictví.“  

Zmíněná společnost vznikla formálně 1. února tohoto roku a dává si za cíl rozvoj přátelství a podporu všeho, co spojuje obě země. V programu činnosti budou společenská setkání, osvětové přednášky, konference, výstavy i poznávací cesty. Předsedou Česko-lichtenštejnské společnosti se stal historik Richard Svoboda, nyní kastelán zámku ve Valticích, místopředsedou právník Jiří Balaštík.

„V České republice existují území, která jsou s péčí rodiny Lichtenštejnů natolik spojená, že mluvit o vztazích mezi Lichtenštejny a touto zemí je vlastně nepřesné. Vztah mají spíše cizí entity a oni jsou tu doma. Na druhou stranu, o Lichtenštejnsku jako státu zatím ke své škodě příliš nevíme. A i to chceme změnit,“ řekl předseda spolku Richard Svoboda.

Diplomatické vztahy udržují obě země v novodobé historii pouze od roku 2009. Lichtenštejnsko bylo jedinou zemí, která v roce 1993 hlasovala proti přijetí České republiky do Rady Evropy. Důvodem byl majetek rodu znárodněný na základě dekretů prezidenta ČSR Edvarda Beneše v roku 1945.

Podle advokáta Erwina Hanslika, vedoucího partnera advokátní kanceláře Taylor Wessing, která Lichtenštejnsko v této věci v Praze zastupuje, o sporu dále rozhodují soudy.