„Vítězství pro mě hodně znamená. Je to impuls, že společnost si naší práce cenní a že maminky s mentálním hendikepem nestojí na okraji společnosti tak, jak se o tom každodenně přesvědčujeme,“ uvedla absolutní vítězka soutěže, která vede jediný azylový dům pro matky s mentálním hendikepem v České republice.

Žena regionuCelostátní soutěž pro ženy, které motivují a obohacují ostatní, podílejí se na veřejném životě, pomáhají nemocným, dětem či zvířatům nebo přispívají ke zlepšení a rozvoji svého regionu. Koná se pod záštitou Senátu Parlamentu ČR a Asociace krajů ČR a vyhlašovatelem soutěže je společnost Prime Communications.

Domov Svaté Máří Magdaleny Diecézní charity Litoměřice v Jiřetíně pod Jedlovou učí ženy osvojit si základní dovednosti v péči o sebe, děti i domácnost tak, aby se mohly zařadit do reálného života a netrávily celý svůj život pobytem v sociálních zařízeních.

Pro práci v sociální oblasti se Marcela Dvořáčková rozhodla po více než třicetiletém působení ve státní správě. „Obrat v mém zaměstnání byl prostou bilancí života. Přála jsem si, aby tu po mě něco zůstalo. Ani ke mně nebyl život vždy přívětivý, a přesto se mi daří dobře. Jednou jsem se proto rozhodla něco vrátit jako úlitbu osudu za to, že je můj život tak hezký,“ uvedla.

Zvláštní ocenění

Pořadatelé ankety vyhlásili kromě absolutní vítězky i několik speciálních ocenění. Cenu odborné poroty a ambasadorek si odnesla vysokoškolská pedagožka a odbornice v oblasti paliativní péče v sociální práci Marie Macková z Olomouckého kraje.

Cenu Senátu Parlamentu ČR převzala zakladatelka mateřského centra a podporovatelka rodinného života Dana Hubálková z Pardubického kraje a Ceny Asociace krajů ČR a hejtmanů získaly Lucie Markusková, předsedkyně sportovního klubu a trenérka z Karlovarského kraje, a Jitka Svobodová, propagátorka bezprostředního rodinného kontaktu a zakladatelka rodinného centra z Jihomoravského kraje.

Ceny od slavné umělkyně

Nejen držitelky zvláštních ocenění, ale i všechny ostatní finalistky si ze slavnostního galavečera odnesly památku v podobě díla slavné umělecké sklářky Gordany Turuk, jejíž díla vlastní například emeritní papež Benedikt XVI. nebo britská královna Alžběta II. Svá díla vytváří tak, že do roztavené hmoty vkládá barevné pigmenty v kombinaci s čistým zlatem a platinou. 

„Celý můj život i tvorba jsou založeny na sedmi hodnotových pilířích, mezi něž patří kromě základních lidských hodnot jako je láska k bližnímu svému, přátelství a pokora, hlavně rodina. Ta je pro každou ženu nejdůležitější. Na to jsem myslela, když jsem vytvářela díla pro tyto silné ženy. Dary, které jsem vytvořila, v sobě ukrývají symbol kruhu, jež má připomínat, že tolerance a vzájemné propojení rozkvétá v přátelství,“ řekla Turuk.

Slavnostní večer 

Vyvrcholení devátého ročníku soutěže se v prostorách Valdštejnského paláce zúčastnila řada významných osobností politické i společenské scény. Hostitelkou byla první místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR Miluše Horská. Slavnostního večera se zúčastnili i předsedkyně Asociace krajů ČR Jana Mračková Vildumetzová, hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák nebo senátoři Eva Syková a Miroslav Nenutil.

O kulturní program se postarala operní a muzikálová zpěvačka Tereza Mátlová, slovenský zpěvák Marián Vojtko a taneční soubor školy Svítání Lamiah. Večerem, na němž nechyběla ani zakladatelka soutěže Denisa Kalivodová a výkonná ředitelka projektu Marie Heřmánková, provázel moderátor Petr Svěcený.

Přehled ocenění
Absolutní vítězka - Marcela Dvořáčková (Ústecký kraj) - vedoucí azylového domu pro matky s hendikepem

Cena odborné poroty a ambasadorek - Marie Macková (Olomoucký kraj) - vysokoškolská pedagožka a odbornice v oblasti sociální péče

Cena Senátu Parlamentu ČR - Dana Hubálková (Pardubický kraj) - zakladatelka mateřského centra a podporovatelka rodin

Cena Asociace krajů ČR - Jitka Svobodová (Jihomoravský kraj) - propagátorka bezprostředního rodinného kontaktu a zakladatelka rodinného centra

Cena hetmanů - Lucie Markusková (Karlovarský kraj) - předsedkyně sportovního klubu a trenérka