Umožňují jim to takzvané Univerzity 3. věku (U3V). Zájem o ně v posledních letech rostl. Covid a protiepidemická opatření sice tento trend zbrzdily, ale zdá se, že jen dočasně.

„Rostoucí počet zájemců pozorujeme už několik let. S koronavirem a s ním spojenými omezeními sice zájem o něco klesl, ale letos se opět vracíme k růstu,“ říká Jitka Pacltová, ředitelka Centra dalšího vzdělávání Technické univerzity v Liberci.

Podobné je to i na naší nejstarší a největší vysoké škole – Univerzitě Karlově. „Zvyšující se zájem posluchačů z řad senioru o U3V pozorujeme ve všech oblastech a na všech fakultách,“ potvrzuje Pavla Satrapová z Centra celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy.

Koronavirus donutil udělat školy razantní změny – z prezenční výuky přešly na distanční, některé kurzy musely zcela zrušit. „V době covidu, především na podzim, když přišla první vlna a nikdo nic nevěděl, byly programy U3V zrušeny. I vzhledem k cílové skupině, která je riziková. Poté se podařilo nějaké programy překlopit do on-line výuky, ale pouze zlomek. Fakulty často narážely na problém s tím, že senioři neměli počítač, internet či neměli dostatečné IT dovednosti,“ vysvětluje Pavla Satrapová.

Nepřeberné množství kurzů

Seniorům z řad posluchačů chybělo především pravidelné setkávání a vzájemná komunikace. „Omezené setkávání s přáteli i cestování, pouze distanční výuka, zavřené knihovny. Stresovou situaci jsem si nepřipouštěla, chodili jsme na vycházky do lesa, četli. A hlavně se nenechávám ovlivňovat médii – televizemi a rozhlasem. Pomohla mi k tomu přednáška na U3V nazvaná Fake news v době covidové,“ vrací se k minulému roku plnému omezení jedna z posluchaček univerzity 3. věku, paní Jarmila.

„Co mi ten rok vzal? Vzal mi především sociální kontakty, setkávání se s přáteli jen tak, na kávě, na univerzitě třetího věku. Potkávání se s kamarádkami v keramické dílně, strčíte ruce do hlíny a najednou jede mozek jinou cestou, do posledního výpalu jste v očekávání, zda vše vyjde tak, jak si to představujete. Na druhé straně jsem ale obohacena o nové zkušenosti, například distanční přednášky, chvála za ně. Rozvoj některých technologií bude rychlejší a posune lidstvo dále,“ zamýšlí se paní Ilona, další z posluchaček Univerzity 3. věku na Západočeské univerzitě v Plzni.

Desítky fakult více než dvaceti veřejných vysokých škol v České republice nabízejí nepřeberné množství kurzů, z nichž si vybere každý. „U nás k těm nejoblíbenějším patří dějiny všeho druhu – ať už klasická historie nebo dějiny umění či hudby. Velmi oblíbené jsou také kurzy týkající se IT, digitální fotografie nebo práce s mobily. A pak rovněž kurzy umělecké, výtvarné či pohybové,“ popisuje situaci na Technické univerzitě v Liberci Jitka Pacltová.

Na Univerzitě Karlově je například velký zájem o sportovní kurz, který pořádá Fakulta tělesné výchovy a sportu. „Velmi oblíbené jsou také programy na filozofické fakultě,“ doplňuje Pavla Satrapová.

Kolik seniorů nakonec bude navštěvovat vzdělávací programy U3V v letošním roce zatím není známo, zimní semestr teprve začíná. Poslední rok před covidem navštěvovalo kurzy na univerzitách 3. věku v celé České republice přes padesát tisíc seniorů. O dva roky dříve to přitom bylo jen 30 tisíc penzistů.

Bez diplomu, ale s "promocí"

Vzdělávání na univerzitách 3. věku se přitom hodně podobá klasickému vysokoškolskému studiu. Všechny U3V vycházejí z akreditovaných studijních programů dané vysoké školy, které vyučují u „běžných“ studentů. Existují ale rozdíly mezi jednotlivými U3V v délce jednotlivých vzdělávacích programů, počtu lekcí nebo v tom, jak dlouho trvá semestr.

Kurzy a programy jsou různě dlouhé. Existují kurzy v délce jednoho semestru, které jsou zpravidla zaměřené spíše na praktickou část oboru, ale také třeba dvouleté či tříleté, které už se podobají bakalářským studijním programům.

Vysokoškolský diplom sice absolventi nezískají, protože U3V není podle zákona klasickým univerzitním vzděláváním, o svůj slavný den ale nepřijdou. Studium je totiž ukončeno slavnostním vyřazením, které má zpravidla obdobný průběh jako klasická promoce.

Podmínky pro přijetí nejsou nijak přísné. Vysoké školy zpravidla přijímají seniory nad 55 nebo nad 60 let věku, některé i mladší, kteří pobírají invalidní penzi. Většinou je podmínkou maturita, dají se ale najít i kurzy, kde ji nebudete potřebovat.

Virtuální univerzita 3. věku

Pro ty zájemce z řad seniorů, kteří se kvůli vzdálenosti bydliště od místa výuky nebo kvůli svému zdraví nemohou účastnit prezenční výuky, pořádají vysoké školy takzvané Virtuální univerzity 3. věku (VU3V).

Systém výuky je založený na multimediálních přednáškách natočených předem lektory. Virtuální univerzita zahrnuje skupinové přednášky a společné testy. Následuje samostudium v předem dané délce, kdy si senior může zvolit sám své tempo.

Díky moderním informačním technologiím je tak vzdělávání přístupné všem zájemcům z řad seniorů bez ohledu na to, kde bydlí. Kurzy virtuální univerzity 3. věku dnes najdete i v malých městech a městečkách. Kurzy se konají zpravidla v místních knihovnách, domech kultury či kulturních a společenských centrech.

Pravidelné setkávání přináší posluchačům nejen možnost si v kolektivu rozšiřovat své znalosti a vědomosti, ale mohou také sdílet s lidmi stejné generace své praktické zkušenosti a popovídat si o dalších tématech, která je zajímají.