Deník
VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Není bohatý, kdo hodně má, ale kdo hodně dává

Dobrovolníkem může být každý z nás. Záleží, jak moc se chcete zapojit. Ale rozhodně nejde o to vyždímat svou peněženku či obětovat všechen volný čas. Někdy totiž stačí jen přiložit ruku k dílu, jindy zase darovat malý finanční obnos nebo přijít s úsměvem na tváři.

1.3.2018
SDÍLEJ:

Dobrovolníky spojuje především touha udělat něco dobrého pro druhého člověka. V této bohulibé aktivitě spatřoval smysl i geniální fyzik Albert Einstein, jenž byl přesvědčen, že pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to. Pro někoho je zcela samozřejmé pomáhat potřebným, ale pro jiného může dobrovolnictví znamenat nepředstavitelné sebeobětování. Že se lidé všech věkových kategorii i vzdělání stále častěji zapojují a pomáhají, je dáno proměnou chápání charity obecně.

Ve srovnání s minulými desetiletími totiž není vnímána nutně pouze jako zaplacení finančního daru, ale také jako využití volného času k pomoci potřebným a zároveň jako příležitost získat nové zkušenosti a zážitky. „Pomáhat druhým mi přináší vždy hřejivé pocity. První, kdy cítím, že jsem druhému dala něco ze sebe, co by jinak neměl šanci dostat. A ten druhý, že mne samotnou pocit „obdarování druhého“ může povznést výše, na rovinu vyššího uvědomění si, jaký „dar“ mám,“ dokládá pozitivní přínosy dobrovolnické aktivity Radka Žemličková, jež se zapojuje v rámci hnutí UNICEF.

Nejlepší způsob, jak najít sám sebe

Aktivní forma dobrovolnictví samozřejmě není pro každého. Je k tomu potřeba určitá míra nezdolnosti, empatie, optimismu, radosti, soucitu, zodpovědnosti, samostatnosti a pár hodin volného času týdně. „Jako dobrovolníci se můžeme seberealizovat na vysoké úrovni. Tím, že něco neděláme pro peníze, ale z lásky a z přesvědčení, duševně rosteme a postupně vzkvétá i naše blízké okolí. Protože pozitivní energii šíříme dál, děláme svět lepším,” popisuje svou motivaci pomáhat druhým student vysoké školy Jirka, který se již dlouhodobě zapojuje do aktivit v rámci nadace ADRA. Podpora charitativních organizací se i v ČR stává velmi moderní a vítanou aktivitou. Velkou roli nepochybně hraje i to, že řada zaměstnavatelů po vzoru západních zemí své zaměstnance k dobrovolnictví přímo motivuje.

Výhody dobrovolničení potvrzuje i Mgr. Hana Čadová, vedoucí pobočky ADRA v Havířově: „Už samotné zjištění, že práce nemusí být spojená pouze s penězi, že finanční odměna není zárukou spokojenosti, je velkým pozitivem pro každého dobrovolníka. Člověk si začíná více vážit svého volného času, je v kontaktu se zajímavými lidmi a postupem času lépe chápe a vnímá potřeby druhých.”

Dobrovolnický vztah totiž nebývá zatížen rodinnými vazbami, je to spíše kamarádství, či dokonce přátelství a v každém případě radost z příjemného setkávání. K tomu ale někdy patří i bolest ze ztráty dlouholetého přítele, především pak v seniorských programech. „I v těchto situacích se snažíme být dobrovolníkům nablízku,” dokládá zájem o své „ovečky” Čadová a dodává: „Podporujeme je nejen na začátku, ale i v průběhu jejich činnosti, a to formou supervizí, osobního kontaktu i nabídkou vzdělávacích akcí. Každý dobrovolník ví, na koho se může se svými radostmi či starostmi, které vyvstanou v průběhu jeho služby, obrátit.”

Česká pomoc světu: katastrofy i vzdělávání dětí

Humanitární a rozvojová organizace ADRA má v ČR dvanáct dobrovolnických center. První z nich vzniklo ve Frýdku Místku v roce 2004. Do roku 2016 bylo v jimi organizovaných kampaních zapojeno kolem 1800 lidí. V roce 2017 už jich bylo více než dva tisíce. Pomáhali jak u seniorů, tak i u dětí, u lidí se zdravotním postižením, sociálně potřebným a rovněž v komunitních intervenčních týmech. Nejvíce dobrovolníků tradičně navštěvuje seniory, ale velký zájem je o dobrovolnictví u dětí a někteří se s chutí zapojí do chodu charitativních obchůdků či sociálních šatníků. „Pravidelně pořádáme úvodní vzdělávání, na nichž zájemci dostanou všechny důležité informace. S dobrovolníky, kteří projdou výběrovými pohovory a doloží potřebné dokumenty, uzavřeme smlouvu,” popisuje vstupní proces do centra Čadová.

ADRA aktuálně pomáhá na Blízkém východě, v Etiopii, Bangladéši, Keni, Nepálu nebo na Ukrajině. V loňském roce dárci přispěli na oběti hurikánů v Karibiku, zatímco v předchozích letech podpořili obyvatele z oblastí postižených zemětřesením, povodněmi nebo tsunami v Nepálu, na Srí Lance nebo v jihovýchodní Asii. „Češi také hodně přispívají – ať už jednorázově, nebo pravidelně – na vzdělávání dětí v rozvojových zemích. Podporují ale i rozvoj zdravotnictví v Africe nebo dobrovolnická centra v ČR,” chválí aktivitu Čechů Čadová, která se oboru věnuje více než 9 let.

Cestuj, pomáhej a poznávej

Skvělou příležitost, jak se zapojit do dobrovolnických aktivit, procestovat kus světa a ještě se seznámit s místní kulturou a tradicemi je platforma Workaway. V podstatě se stačí zaregistrovat na webových stránkách, uhradit roční registrační poplatek a poté si již vybírat z mnoha programů po celém světě. Můžete se zapojit do stavění školy, učit základy angličtiny, pomáhat na koňské farmě při práci s dětmi s poruchami autistického spektra, zapojit se do třídění odpadů či šířit ekologickou osvětu ve všech částech světa.

„S programem Workaway jsem procestovala skoro celou Asii od Thajska až po Indonésii. Zažila jsem ten nejkrásnější rok svého života. Vždycky jsem chtěla lidem pomáhat, ale neměla jsem dostatečné finanční prostředky. Program mi ale nabídl životní zkušenost, k níž bych se jinde nedostala,” pochvaluje si dobrovolnickou aktivitu Aneta Kaczor, která jako dobrovolnice procestovala Thajsko, Vietnam, Laos, Kambodžu, Taiwan a Malajsii a dále dodává: „V neposlední řadě zde člověk potká spoustu zajímavých lidi z různých koutů světa či profesních oborů a je zajímavé poslouchat, z jakého důvodu člověk k dobrovolnictví přijde.”

ROZHOVORY

Pomáhají žáci základních škol, zaměstnanci významných firem i senioři

Tradiční nárůst zájmu o dobrovolnictví zejména v době letních prázdnin a také před velkými akcemi, které budí mediální pozornost potvrzuje Aleš Foltýnek, koordinátor benefičních akcí a dobrovolníků UNICEF ČR.

Říká se, že co Čech, to muzikant, ale jaký máme jako národ vztah k pomáhání?
Češi tradičně soucítí s oběťmi velkých humanitárních krizí. V poslední době jde například o hurikány v Karibiku, hladomor v Jižním Súdánu či epidemii cholery v Jemenu. Kromě krizových sbírek každoročně narůstá i počet pravidelných dárců, tzv. Přátel dětí UNICEF, kteří svými pravidelnými měsíčními příspěvky v libovolné výši pomáhají zajišťovat dlouhodobé rozvojové programy zaměřené na vzdělání a osvětu v oblasti potravinové soběstačnosti nebo plánovaného rodičovství.

UNICEF je celosvětově známou organizací, kam s vámi mohou lidé jet a pomáhat právě nyní?
Hlavní prioritou UNICEF je trvale odstraňovat příčiny strádání dětí a dát jim v rozvojových zemích šanci na lepší budoucnost. V situacích humanitárních krizí jde ale především o záchranu životů, vždyť jen v Jižním Súdánu trpí velmi těžkou podvýživou 1,1 milionu dětí mladších pěti let.

Pokud by chtěl někdo pomoci, kam může poslat své finanční dary?
Sbírku na pomoc dětem postiženým výživovou krizí můžete podpořit příspěvkem na sbírkový účet 11771177/0300, variabilní symbol 819. Alternativou k finančnímu příspěvku je vytvoření panenky pro mimořádně oblíbený projekt Adoptuj panenku a zachráníš dítě, jehož smyslem je podpora očkovacích programů v nejchudších zemích. Látkové panenky tvoří lidé po celé ČR. Pomáhají žáci základních škol, zaměstnanci významných firem i senioři. Hotové panenky jsou poté nabízeny k prodeji na e-shopu UNICEF nebo přímo na prodejních akcích či výstavách organizovaných dobrovolníky.

Když ale nemám nebo nechci dát peníze, mohu se stát dobrovolníkem?
Zájemci se mohou přihlásit prostřednictvím online formuláře na stránkách www.unicef.cz. Pravidelně se na nás obracejí i zájemci přímo v rozvojových zemích. Proces výběru dobrovolníků v terénu je ale plně v kompetenci centrály OSN, registrace probíhá na webu www.unv.org. Ale tady vás asi zklamu, Český UNICEF dobrovolníky do zahraničí nevysílá.

Je skvělé být součástí něčeho dobrého

Životním mottem Markéty Smrčkové, jež se rozhodla opustit komfort západní civilizace a naplno se zapojila do šíření osvěty v Africe, je, že pomáhat ostatním je samozřejmost. Před dvěma lety proto odjela do Lusaky, hlavního města Zambie.

Jak dlouho jste na vašem současném působišti a čím se zabýváte?
Už jsem tady druhým rokem. Vyjela jsem přes obecně prospěšnou organizaci Njovu a pracuji jako programový manažer, jednám s dárci a řeším finanční otázky. Moje práce má rozhodně smysl, neboť z každé strany vnímáte uznání a pochvalu. Děti, mládež, dospělí, a dokonce i místní partneři jsou velmi vděční, že jim pomáháme získávat učňovské vzdělání v oborech krejčí, elektrikář a pekař, na nichž si pak postaví vlastní živobytí. Je skvělé být součástí něčeho dobrého a jsem pyšná na všechny, kteří jsou aktivní a snaží se změnit něco málo, aby si zlepšili život svůj a svých dětí.

Místní podmínky asi nenabízejí největší komfort. Co to s sebou přináší?
Musela jsem se naučit žít jako místní lidé – bez teplé vody, často i bez elektřiny. Materiálně mi tady ale nic nechybí, ideově ale postrádám větší toleranci k ateismu a k individualismu. Na druhou stranu jsem ale přišla na to, že všechno má svůj čas a není potřeba se neustále stresovat, jak jsme zvyklí v Evropě. Po návratu domů se chci rozhodně zaměřit, abych i ve svém každodenním životě aplikovala „no stress policy”, což znamená, abych zbytečně neřešila hloupost, nenimrala se v problémech, vše brát s větším nadhledem a hlavně v klidu.

Lidé z vyspělých částí světa jsou zvyklí na moderní technologie, dokonce jsou na nich i závislí. Nechybí vám?
„Absťákem” po moderních technologiích rozhodně netrpím. V podstatě jsou tady dostupné počítače, telefony i internet. Jen si musíte zvyknout, že to občas prostě nejede. S rodinou a přáteli jsem ve spojení jak přes skype, tak i na facebooku. Vždycky se domluvíme na nějakém čase, kdy vím, že spojení bude fungovat.

Mezinárodní den dobrovolníků připadá každoročně na 5. prosince. Zájemci mohou přispět na činnost nadace ADRA v ČR na účet veřejné sbírky 808777808/0300.

www.brontosaurus.cz
www.charita.cz
www.clovekvtisni.cz
www.diakonie.cz
www.dobrovolnik.cz
www.hnutiduha.cz
www.maltezskapomoc.cz
www.opu.cz
www.soze.cz
www.spolecnekbezpeci.cz

Autor: Denisa Witoszová

1.3.2018 VSTUP DO DISKUSE
SDÍLEJ:

SERVIS

Stavebnictví - Stavebnictví Zedník 14 000 Kč Zedníci (kromě zedníků ohnivzdorného zdiva) ZEDNÍCI. Požadované vzdělání: nižší střední odborné. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 14000 kč, mzda max. 15000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: ZEDNÍCI - Místo výkonu práce: Žebrák - základna pro odvoz na stavby po středočeském kraji. Doplňující informace: praxe a vyučení v oboru nejsou podmínkou, jsou však výhodou, lze nastoupit hned po dokončení školy, odvoz na stavbu ze sídla firmy - zajištěn zaměstnavatelem. Náplň práce: zednické, obkladačské a sádrokartonářské práce. Kontakt: emailem, telefonicky.. Pracoviště: Tomáš petr, Vápenice, č.p. 76, 267 53 Žebrák. Informace: Tomáš Petr, +420 608 200 288. Výroba - Výroba Zámečníci strojů 110 Kč Zámečníci strojů Obsluha CNC ohraňovacího lisu. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 110 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: První kontakt:, Braňková Jana, tel.: 702 016 285, , e-mail: brankova@zpa-pecky.cz,, osobně: pondělí 8 - 12 hod., , Pracovní náplň: , Ohýbání plechových dílů dle výkresové dokumentace.. Pracoviště: Zpa pečky a.s., Tř. 5. května, č.p. 166, 289 11 Pečky. Informace: Jana Braňková, +420 702 016 285. Stavebnictví - Stavebnictví Zedník 13 000 Kč Zedníci (kromě zedníků ohnivzdorného zdiva) Zedník. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 13000 kč, mzda max. 17000 kč. Volných pracovních míst: 3. Poznámka: Místo výkonu práce: stavby po celé ČR - doprava zajištěna., Požadujeme: praxi v oboru., Kontakt: telefonicky si sjednat osobní jednání.. Pracoviště: Tomáš brauner, U Panského dvora, č.p. 984, 400 01 Ústí nad Labem 1. Informace: Tomáš Brauner, +420 608 302 633. Stavebnictví - Stavebnictví Zedník 15 000 Kč Zedníci (kromě zedníků ohnivzdorného zdiva) Zedník. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 15000 kč, mzda max. 30000 kč. Volných pracovních míst: 3. Poznámka: ZEDNÍK - ŘP minimálně skupiny B nebo bydliště do 5 km od sídla zaměstnavatele, bezúhonnost, dobrá fyzická kondice. Pracoviště: Terakon, s.r.o., 544 75 Mostek. Informace: Pavel Vítek, +420 777 217 356.

DOPORUČENÉ ČLÁNKY

Andrej Babiš junior během pobytu na Krymu
18

Cestou Babiše mladšího na Krym se zabývá i Ukrajina. Mohl porušit tamní zákony

Jaroslav Faltýnek
AKTUALIZOVÁNO
18

ANO podpořilo Babiše. Opozice s hlasováním o nedůvěře neuspěje, řekl Faltýnek

Czech Press Photo vyhrál snímek orangutaní matky s umírajícím mládětem

Titul Fotografie roku v letošním ročníku soutěže Czech Press Photo získal snímek Lukáše Zemana Orangutaní matka s umírajícím potomkem. Fotografie pořízená na Borneu uspěla v konkurenci šesti tisíc přihlášených obrázků.

AKTUALIZUJEME

V Karviné se zatřásla země. Pravděpodobně kvůil uvolněné hornině

Částí města zahýbal v úterý večer (cca v 21:3 ) silný otřes. Vyvolán byl pravděpodobně uvolněním horniny. Seismologický jev zaznamenaly i přístroje na měřících stanicích.

Našel už medvěd z Valašska nové působiště? Experti nenašli žádné nové stopy

Potulný medvěd, který křižuje Valašsko a páchá tu škody už téměř dva měsíce, se uklidnil. Odborníci nenašli žádné nové stopy, začínají se objevovat domněnky, že šelma opustila Beskydy.

Peking bude hodnotit poslušnost občanů a firem. Zavádí bodový systém

Pekingský magistrát se chytá zavést od roku 2021 takzvaný „bodový systém“, na jehož základě budou občanům udělovány body, které budou mít vliv na přístup k veřejným službám. Systém by mohl podle kritiků zvýšit už tak silnou kontrolu Komunistické strany Číny nad společností. Světová média postup dokonce přirovnávají k románu George Orwella 1984.

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

https info

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT