Většina matek dospělých synů, kteří tímto způsobem ničí rodinu, propadá zoufalství a různými cestami usiluje o udržení kontaktu s dětmi. Někdy i syna inzultují či útočí verbálně na milenku a její rodinu. Pokud jsou hodně aktivní, může se jim podařit rozbít vztah, který není na takovou zátěžovou zkoušku připraven.

Jestliže babička není úspěšná, zůstává velmi dlouho v roli milujícího prarodiče a vynakládá obrovské úsilí, aby zmírnila vše, co nezdárný syn způsobil. I když se starší  ženě nelíbí, jak matka vnoučat žehlí a vaří, je schopna vést smysluplnou komunikaci a spolupracuje s ní na péči o děti. Společnými silami tyto dvě ženy, tchyně a snacha, ochraňují děti, ke kterým mají obě silný emocionální vztah, a to je spojuje.

Vyskytují se ale i zcela mimořádné případy, kdy babička chrání děti a nahrazuje problematické rodiče. Uvedu příklad. V době normalizace vychovávala jedna babička svého vnuka,protože její snacha nebyla schopná a ani ochotná se o dítě starat. Dlouhá  léta usilovala o to, aby vnuk nestrádal, a s velkým vypětím všech svých sil dokázala, že chlapec neskončil  v dětském domově a ještě si vytvořil vztah ke své mizerné matce.

V současnosti žije již dospělý muž mezi námi, vede normální život, neskončil ve vězení a nepropadl žádné závislosti. Dnes již chápe, co pro něho babička udělala. Člověk si teprve až v dospělosti uvědomí, kdo ho skutečně miloval. Kdo ho chránil, kdo ho pohladil a kdo mu dal v noci napít vody, když měl žízeň.

Nová snacha

Babička opuštěných a otcem zavržených dětí si velmi obtížně vytváří vztah k synově nové partnerce, kterou obviňuje z rozbití rodiny. Velmi často se stává, že další snachu přijímá až ve chvíli, kdy se nově vytvořené dvojici narodí děti. Přijetí synovy milenky trvá i několik let. Ovšem i po letech hrozí,  že děti z prvního synova manželství,v okamžiku, kdy přijme otcovu novou ženu, přestávají s milovanou babičkou komunikovat na dlouhá desetiletí. Objevuje se u nich totiž pocit, že  babička dala přednost těm, kteří jim ublížili. Je to velice složitá situace a jen některým jedincům se podaří v tomto chaosu vše bez konfliktů přežít.

KAMILA HOLÁSKOVÁ
je psycholožka a spisovatelka, která publikuje odborné i beletristické texty a vyučuje psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Poslední krátká próza Freudova pohovka vyšla v roce 2017. Letos se dostane na pulty  knihkupectví psychologická novela Rozinka. V roce 2018 vydala spolu s profesorem Jiřím Fialo odbornou publikaci Sigmund Freud v Olomouci.

Snad jen v podprůměrném hororu můžeme vidět na vlastní oči, že syn, který opustil malé děti, přivede ke své matce novou milenku, ona ji okamžitě přijme a spojí se s ní k rozbití původní rodiny. Hledat příčiny jejího chování je ztráta času. Kořeny bychom nejspíš našli v raných fázích jejího dětství, ale k čemu by nám to bylo? Změnit její chování či osobnost nemůžeme.

Abychom jí to odpustili? Vaše malé děti potřebují babičku právě teď. Za dvacet let ji potřebovat nebudou. Ona bude později usilovat o kontakt s nimi a bude hlídat dveře, zda někdo přece jen vejde a promluví s ní pár slov. Dnes si to nejspíš neuvědomuje.

Odkud se asi berou všichni ti osamělí staří lidé, kteří marně čekají na zazvonění telefonu nebo zvonku u domovních dveří? Jsou schopni si připustit, že udělali něco ve vztazích k blízkým špatně? Člověk, který je schopen chovat se ke svému okolí se soucitem, tolerancí a láskou, nezůstane ve stáří sám. Chování vaší tchyně je nepochopitelné, bezcitné a především nemorální. Popírá zcela evoluční principy, protože lidstvo se vyvinulo tak, aby přežilo, a to znamená k ochraně potomků.

Kdyby naši předkové nechránili své potomky, lidstvo by vyhynulo. Neexistuje důvod, který by omluvil chování takové  babičky. Jestliže zamítneme variantu, že má natolik nízkou inteligenci, že nechápe, co svým postojem udělala, moc možností k pochopení nám nezbývá. Jistě si velmi dobře uvědomovala, co dělá a co sděluje. Vzkázala vám svým postojem, co od ní můžete očekávat. Děti, které jste porodila vy, ona ochraňovat nebude. Je to odporné, kruté a nejspíš i trvalé. Vaše děti spojila s vámi, a tudíž pro ni nemají žádnou hodnotu. Nepředstavitelně to bolí. Možná i víc než ztráta nevěrného manžela. A o to vaší tchyni jde. Ublížit vám. Když ublíží vašim dětem, je to ta největší bolest, kterou jste mohla zažít. Vám se to stalo. Nedá se to zapomenout. Tuto ránu budete mít trvale ve své paměti.

S největší pravděpodobností jste se přestala pídit po příčině manželova nezodpovědného a nezralého chování. Syn bezcitné matky se nemůže chovat jinak. Asi vás i napadlo, že rozpad manželství je pro vás i vaše děti ta lepší volba. Je zbytečné namlouvat si, že nejste dost hezká, dost vzdělaná či slušná. I kdybyste byla celá ze zlata, vaše tchyně by spokojená nebyla. Nejspíš není se synovou milenkou také spokojená, ale potřebuje nutn  na vás přesunout svoji vlastní nejistotu.

Proč selhal syn? 

Uvědomuje si, že její dítě selhalo. Je však snazší viníka označit mimo vlastní rodinu. Je to jeden ze základních obranných mechanismů, kterými si člověk vypomáhá při přežití. Používají ho především ti lidé, kteří nejsou vyrovnaní a emocionálně stabilní. Na chování tchyně vidíte, proč selhal její syn. V její výchově jsou obrovské trhliny. Milující otec by totiž své děti neopustil. Partnerskou krizi by řešil tak, aby děti byly co nejméně zasaženy. Babička, která cítí k vnoučatům lásku, je také nedokáže opustit a udělá vše pro to, aby rodinu zachránila.

Vaše tchyně lásku k dětem, které jste přivedla na svět vy, necítí. Ale ony to nevědí, a je jen na vás, aby se to v raných fázích svého vývoje nedozvěděly. Jednou na to přijdou určitě samy. Dítě velmi dobře rozpozná člověka, který s ním zachází s láskou. Můžete nastavit pravidla styku s otcem tak, že nebudou v kontaktu s jeho rodinou. Nejspíš se omezí frekvence návštěv, ale otec v čase, který s nimi bude trávit, se jim bude naplno věnovat a nic ho nebude vyrušovat.

V přítomnosti malých dětí se nebude líbat s milenkou a poplácávat ji po hýždích. Je nejdůležitější, aby kontakt s otcem  probíhal přátelsky. Lze i doporučit, aby mezi rodiči, třebaže k sobě necítí pozitivní emoce, došlo k dohodě, jakým formulacím se v komunikaci s potomky budou oba vyhýbat. Dětem lze vysvětlit, že otec má hodně práce a málo volného času. Pokud však chcete, aby se cítily bezpečně, musíte zvládnout své negativní pocity k němu i k jeho matce a udržet před nimi zdání normálních funkčních vztahů. Potřeba bezpečí je nejen v dětském věku významnější než všechny ostatní potřeby. Pokud je budete přesvědčovat, že prostředí, ve kterém žijí, je nebezpečné, že nejsou milovány a že o ně nikdo kromě vás nestojí, vytvoříte základ pro řadu osobnostních změn.

Lze vyjmenovat četné množství potíží a diagnóz, kterými může být dítě postiženo. A protože jste zůstala na výchovu sama, jen vy jediná budete muset později jejich problémy řešit. Zkuste přesvědčit děti, že je má každý rád. Mají dost času na poznání, že tomu tak není. Jestliže selhala matka vašeho manžela, rozhodně nemusíte selhat jako matka i vy. Nemusíte udělat stejnou chybu. Schopnost empatie, slušnost, tolerance, respektování druhých, postupné chápání etických principů, to vše není dáno okamžikem početí. K tomu můžete děti vést a naučit je to.

Máte výhodu. S dětmi budete vy. Vy budete sledovat jejich vývoj každý den. Prožijete s nimi jejich nemoci a trápení, ale i úspěchy. Vaše tchyně u toho nebude. Je to její volba. Nemůžete převzít zodpovědnost za druhého. Vaše děti potřebují především někoho, s kým mohou vytvořit bezpečnou a trvalou vazbu. Stala jste se nejdůležitějším člověkem v jejich životě. Zůstala jste na to sama.

Ale dokázala byste zajistit dětem bezpečný, klidný a láskyplný domov s jejich otcem? S jeho rodinou? Jestlipak milenku vašeho manžela napadne, že za pár let může skončit stejně jako vy? Je si stoprocentně jistá, že váš manžel její děti nikdy neopustí, když již opustil vaše? A nebude mít náhodou stejnou tchyni, jako máte vy? Co kdybyste dokázala upřímně popřát milence vašeho manžela, aby nebyla také nahrazena jinou vdavekchtivou ženou, a okusila si tu radost žít v jeho rodině. Ke zlepšení mravního uvažování a navýšení empatických schopností u vaší tchyně nedojde a spíše se s procesem stárnutí bude její osobnost ještě více prohlubovat. Můžete si říci, že jste na tom lépe než jakákoliv jiná budoucí partnerka jejího syna.

KAMILA HOLÁSKOVÁ