Rozvod nebo rozchod je pro mnohé rodiče nezletilých dětí něčím nepředstavitelným. Bohužel ale někdy neexistuje jiné řešení nefungujícího vztahu. V takové situaci je dobré zachovat chladnou hlavu a rozhodovat se ne pod vlivem negativních emocí, které cítíte vůči partnerovi, ale s ohledem na děti. Ty si totiž z nezvládnutého rozvodu mohou odnést traumatický zážitek, který je ovlivní i v dospělosti.

Jaké může mít následky takový konfliktní rozchod rodičů, záleží na mnoha faktorech. Tím hlavním je samotné chování rodičů, dále hraje roli i věk dítěte a jeho pohlaví. Děti často musí čelit smutku ze ztráty jednoho z rodičů, dochází k narušení bezstarostného dětství.

Děti často musí čelit smutku ze ztráty jednoho z rodičů, dochází k narušení bezstarostného dětství.
Rodiče se dopouštějí při rozchodu závažných chyb. Mohou poškodit vývoj dítěte

„V dospělosti se mohou u dětí, které zažily rozchod rodičů, objevit problémy v navazování intimních vztahů, společenských vztahů, problémy se sebedůvěrou, ale může to také ovlivnit i dosažený stupeň vzdělání. Vyhrocený a konfliktní rozchod rodičů je pro dítě bezpochyby trauma,“ říká terapeutka Kamila Šafková z projektu Servis vztahů, který patří mezi aktivity obecně prospěšné společnosti Women for Women. Podle odbornice děti na rozchod rodičů reagují vždy, i když každé jiným způsobem.

Pomoci může mediace

Když se při rozchodu s partnerem nejste schopni dohodnout, nebojte se vyhledat odbornou pomoc. Nabízí se například možnost takzvané mediace, při které vám nestranný terapeut nebo psycholog pomůže vyřešit vaše spory, a nemusí dojít až na náročné soudní jednání.

Podle Kamily Šafkové by si rodiče měli uvědomit, že i přesto, že jejich partnerský vztah se rozpadá, jejich rodičovská role zůstává. Měli by se snažit před dětmi nebojovat a nežádat je, aby se přikláněly na stranu jednoho z nich. Důležité je s dětmi o nastalé situaci mluvit, poslouchat je a dát jim prostor pro emoce. Rozhodně nikdy dětem nebraňte se stýkat s druhým rodičem.

Uznávaný umělec Olafur Eliasson
Uznávaný umělec Olafur Eliasson: Děti přemýšlejí o zítřku jinak než dospělí

Měli byste se pokusit odklonit pozornost od toho, co nefunguje, k tomu, co funguje nebo by mohlo fungovat. Pro dítě je důležité, aby mohlo běžné situace ze života zažívat s oběma rodiči, protože potřebují blízkost obou a společné zážitky se svou rodinou.