„Zájem seniorů o Taxík Maxík je ve všech koutech republiky obrovský, záleží ovšem na tom, jak se k této poptávce postaví radnice. Provozování v dané lokalitě musí také doporučit ambasadoři našeho projektu SenSen – Senzační Senior. Právě díky SenSenu má Konto Bariéry velmi dobrý přehled o potřebách starších obyvatel v nejrůznějších koutech Česka," vysvětluje prezidentka Konta Bariéry Božena Jirků. 

Klíčky od vozidel si noví provozovatelé přebrali už během adventního ceremoniálu v Brožíkově síni Staroměstské radnice. Jeho atmosféru podtrhl recitál Jaroslava Svěceného. Jeden z nejvýznamnějších českých houslistů současnosti vystoupil v Brožíkově síni bez nároku na honorář.

Noví provozovatelé služby jsou různí. V Benešově ji zajišťuje okresní Pečovatelské služby, v Mostě Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova, ve Svitavách Středisko sociálních služeb Salvia. Každý provozovatel si podmínky, za kterých službu poskytuje, upravil individuálně. Mohl přitom těžit z nasbíraných zkušeností svých předchůdců.

V polovině roku 2017 se poprvé uskutečnilo první setkání, během kterého si jak současné, tak i budoucí provozující organizace vyměnily řadu poznatků z praxe. „V lecčems jsme připraveni pomoci, poskytujeme prostředky jednak na nákup vozidel, jednak na zahájení provozu služby – ovšem konkrétní nastavení pro danou lokalitu nejlépe odhadnou místní," říká šéf lékarén Dr. Max Daniel Horák.

„Praxe prokázala, že některé věci je užitečné sjednotit, jiné je lepší nastavit specificky – například jízdní tarif; někde je poplatek za službu paušální jako v hromadné dopravě, jinde zvolili kilometrovou taxu," dodává Horák. 

Financování projektu zajišťuje prodej produktů vlastní značky Dr.Max. Z každé prodané položky jde ve vymezeném období na speciální účel jedna koruna. Za takto shromážděné prostředky zakoupí Konto Bariéry nadace Charty 77 speciální mikrobusy, které pak poskytne městům či městským částem, respektive provozujícím organizacím. Letos se tak podařilo vyčlenit na službu 3 193 000 korun.

Devadesát procent klientely speciální taxislužby tvoří lidé mezi pětasedmdesáti a osmdesáti lety, zbytek pasažérů představují handicapovaní a děti.