Navzdory mířící hlavni kulometu, umístěného na korbě obrněného transportéru, se pozdější známý atletický trenér světové rekordmanky Jarmily Kratochvílové Miroslav Kváč před devětatřiceti lety neváhal postavit na odpor jednotce okupačních vojsk, která přijela „osvobodit“ Československo a ukončit tak nadějný společenský vývoj šedesátých let.

Slovem proti kulometu

„Jako zástupce velitele 21. pluku jsem dostal zprávu o tom, že do muničního skladu v Adamově míří obrněný transportér sovětské armády, jehož posádka ho má v úmyslu obsadit. Nasedl jsem do GAZu a transportér předjel. V Adamově jsem se pak beze zbraně vydal pěšky vstříc okupantům,“ popisuje dnes už klidným hlasem Kváč. Jako absolvent vojenské akademie v Moskvě ovládal bez problémů ruštinu. A právě to byla v oné napjaté chvíli jeho jediná zbraň.

„Otočte se a vypadněte!“

“Co si přejete?“ zeptal se Kváč ruského kapitána na úvod. Odpověď mu byla předem známá – obsazení muničního skladu. „Uvědomte si, že jste na území samostatného státu Československé republiky, otočte se a vypadněte!“ šokoval svou reakcí okupanty. Nicméně transportér se skutečně obrátil a po chvíli zmizel z dohledu. Muniční sklad v Adamově tak zásluhou Kváče zůstal v roce 1968 vojsky Varšavské smlouvy nedotčený.

Z důstojníka trenérem atletů

Miroslav Kváč však za svoje hrdinské jednání zaplatil tím, že po roce 1968 musel jako jeden z prvních vojáků z armády odejít. Poté se naplno věnoval tomu, co jej nejvíc bavilo – trénování atletů.