V rezoluci přijaté ve čtvrtek většinou hlasů přítomných poslanců žádá Evropský parlament Brusel, aby se tímto problémem zabýval a vypracoval plán, jak sladit dosud velmi rozdílné přístupy členských zemí.

Místo represe vůči poskytovatelům sexuálních služeb navrhuje parlament zabývat se osobami, které těchto služeb využívají. „Parlament dnes dává hlas lidem, zejména ženám, kteří jsou v naší společnosti tradičně přehlíženi, marginalizováni a stigmatizováni. Stojíme na straně těch, kteří na realitu prostituce dlouhodobě upozorňují,“ uvedla zpravodajka rezoluce německá sociální demokratka Maria Noichlová.

Poskytnutí základních práv osobám provozujícím prostituci má podle ní za cíl sexuální průmysl nikoli podpořit, ale omezit. „Tato zpráva uvádí důvody, proč velká většina lidí končí v prostituci, a nastiňuje další kroky: vytvořit programy pro vymanění se z prostituce a alternativy, vymýtit chudobu a sociální vyloučení, odbourat stereotypy a nerovnosti a snížit poptávku tím, že se budeme zabývat osobami, které si kupují sexuální služby,“ uvedla europoslankyně.

Osoby provozující prostituci čelí podle výzvy Evropského parlamentu neustálé hrozbě policejní a soudní perzekuce a jsou marginalizované a stigmatizované, což jim často brání usilovat o spravedlnost.

Poslanci požadují po Evropské komisi, aby tito lidé měli plný přístup ke kvalitním zdravotním a sociálním službám, jakož i k soudnímu systému a možnostem, jak se z prostituce vymanit. „K prostituci a obchodování za účelem pohlavního vykořisťování dochází proto, že je po nich poptávka. Snížení poptávky je proto klíčovým nástrojem pro prevenci a omezení obchodování s lidmi a musí být provedeno způsobem, který nebude poškozovat osoby provozující prostituci,“ tvrdí Evropský parlament. Žádá proto například kroky k omezení internetové inzerce prostituce.

Pirátka Gregorová žádá legalizaci prostituce

Přestože se jednalo o návrh levicové části parlamentu, někteří europoslanci i z této části spektra pro rezoluci nehlasovali. Včetně například všech tří českých pirátských europoslanců z frakce Zelených.

„Zásadní chybou zprávy je, že udržuje paternalistický přístup k sexuálním pracovnicím, který evokuje, že tyto ženy nejsou schopné svobodně rozhodovat o vlastním životě. Taková legislativa je ve svobodném světě nepřípustná, protože posiluje předsudky vůči těmto ženám. A co hůř, v důsledku ženám dál zvyšuje rizika, kterým musí dennodenně čelit,“ uvádí pirátská europoslankyně Markéta Gregorová

Cestu vidí v tom, že prostituce bude nejen tolerována, ale právně jasně povolena. „Naším cílem je vytvořit takové právní prostředí, které sexuální práci legalizuje ve všech aspektech. Jedinou skutečně demokratickou cestou je vytváření podmínek pro svobodnější a informovanější volbu, jejíž součástí je i dostatek prostoru takovou práci svobodně a bezpečně opustit, či mít možnost ji nevykonávat," uvádí Gregorová. Z tohoto důvodu ona i její kolegové hlasovali proti rezoluci.

Evropská komise se bude muset k dokumentu Evropského parlamentu vyjádřit. Ale neznamená to, že nutně musí vytvořit požadovanou legislativu. Europoslanci ani Evropský parlament jako celek totiž nemají, na rozdíl od parlamentu českého, zákonodárnou iniciativu.