Konkrétně ubývá v ČR podzemní voda, kterou důl čerpá, aby mohl těžit hnědé uhlí. Češi si také stěžují na hluk a prach. Polsko ale rozhodnutí Soudního dvora nepřijalo a v dole dál těží. Česká republika původně požadovala penále 5 milion eur za každý den, kdy polská strana neplní rozhodnutí soudu. Evropský soud v Lucemburku zároveň zamítl návrh polské strany na zrušení předběžného opatření, protože nedošlo k změně okolností.

„Stále si ale myslím, že nejlepším řešením celého problému je vzájemná dohoda, která bude jasně definovat, nejen dokdy a za jakých podmínek bude těžba v dole Turów dál probíhat, ale také jakým způsobem budou řešeny negativní dopady na životní prostředí na české straně hranice,“ okomentoval rozhodnutí soudu hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Podle organizace Greenpeace jsou sankce stanovené soudem příliš nízké. „Rozhodnutí soudu je jasné: Polsko musí důl Turów okamžitě uzavřít. Když se Polsko rozhodlo toto rozhodnutí ignorovat, musely přijít následky, a to ve formě pokut. Sankce, které nyní soud stanovil, jsou ale výrazně menší, než jaké Česká republika požadovala. Navíc jsou vyměřeny až od dnešního dne, přestože soud rozhodl o zastavení dolu už 21. května,“ řekl Nikol Krejčová z Greenpeace. Dodala: „Je pro nás zklamáním, že sankce za nerespektování soudu a poškozování životního prostředí jsou tak nízké. Je otázkou, jestli budou pro Polsko dostatečně motivační, aby důl skutečně uzavřelo, nebo zda bude radši dotovat těžbu z peněz tamních daňových poplatníků.”

V současné době probíhají mezi Českou republikou a Polskemdohody o mezinárodní smlouvě, která by problém vyřešila. Požadavky české strany ale nejsou detailně známy vyjednávací týmy je nechtějí zveřejnit s tím, že by to mohlo ohrozit vyjednávání.

Zelená pro Evropu.Zelená pro Evropu.Zdroj: DeníkZelená změna u vás: Každá třetí koruna, kterou v příštích letech získá Česko z evropských fondů, by měla jít na změnu naší země v ekologicky šetrnější stát. Jde o mnoho desítek miliard, které by měly pomoci omezit změny klimatu. Deník vám pod logem „Zelená pro Evropu“ přináší ve spolupráci s EURACTIV.cz příběhy z oblasti ekologie a zkoumá, koho a jak se může tato změna dotknout a jak ji dobře využít.