Aplikace zachytila již více než 13 tisíc záznamů z ukrajinského konfliktu, které by mohly pomoci při stíhání nejen Putina, ale i dalších ruských politických či vojenských představitelů, u mezinárodního trestního soudu.

EyeWitness to Atrocities umožňuje lidem pořizovat fotografie nebo videa se zaznamenaným časem, datem a místem, a to hlavně proto, aby se snadno prokázala  jejich autenticita. Tyto záběry se poté uloží zašifrované, takže je následně nelze upravovat. 

Obrovské množství záběrů z Ukrajiny

Množství obsahu zaslaného do aplikace, která byla spuštěna již v roce 2015, letos v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu exponenciálně vzrostlo. Wendy Bettsová, ředitelka britské charitativní organizace eyeWitness, pro The Guardian uvedla: „Nynější záběry z Ukrajiny zhruba odpovídají celosvětovému obsahu shromážděnému za tři roky.“

Vzhledem k tomu, že Mezinárodní trestní soud již na Ukrajině vyšetřuje možné válečné zločiny nebo zločiny proti lidskosti, mohly by se důkazy z aplikace ukázat jako klíčové.

Jak funguje eyeWitness to Atrocities

| Video: Youtube

„Je to nadějné. U třinácti tisíc záznamů, které máme, jsou indicie, že se na základě prvního dojmu potenciálně jedná o trestnou činnost. Na videích vidíme civilní objekty, které byly zničeny, ale i další typy potenciálních válečných zločinů. Nyní je hlavním úkolem skloubit to s vyšetřovacími liniemi, které každý z těchto vyšetřovacích mechanismů převezme, a spojit to s tím, jaké další důkazy mají, a pak doufat, že to potvrdí,“ uvedla Bettsová.

Žádné zkreslené informace

Podle ní je organizace eyeWitness v kontaktu s vyšetřovateli Mezinárodního trestního soudu již několik let a v souvislosti s konfliktem na Ukrajině tento kontakt pokračuje.

Aplikaci vyvinula Mezinárodní advokátní komora a společnost LexisNexis zabývající se právními údaji v reakci na šíření záběrů pořízených na chytré telefony a na problém s jejich ověřováním.

Její mechanismus zvyšuje pravděpodobnost, že záběry budou přípustné jako důkazní materiál, protože zajišťuje, že je nelze měnit od okamžiku pořízení.

Na věrohodnosti aplikace pracuje dobrovolně také čtyřicet právníků z velkých londýnských advokátních kanceláří, kteří popisují jednotlivé záznamy tak, aby je bylo možné slovně vyhledat.

Pomohla i v Kongu

Důkazy shromážděné pomocí eyeWitness použil poprvé vojenský tribunál v Demokratické republice Kongo v roce 2018, a to v souvislosti s masakrem z roku 2012.

Fotografie následků zachycené v té době bylo obtížné ověřit, a tak byla jejich důkazní váha omezená. O pět let později ale technologie eyeWitness zachytila ověřitelné fotografie a videa, včetně masových hrobů a zranění přeživších obětí, které pomohly potvrdit historické fotografie a výpovědi svědků.

Aplikace eyeWitness to Attrocities

K dnešnímu dni eyeWitness předložila vyšetřovacím orgánům po celém světě celkem 28 spisů, včetně materiálů týkajících se Ukrajiny, Palestiny a Nigérie. 

Mezinárodní vyšetřování často může postupovat pomalu, ale Bettsová doufá, že právě aplikace to pomůže změnit. „Jedna ze základních myšlenek tohoto programu je, že můžeme pomoci urychlit dobu vyšetřování a soudního procesu, protože máte okamžitě k dispozici soubor důkazů. Myslím si, že  technologické pokroky, které se na Ukrajině zavádějí, tomuto procesu skutečně pomáhají.“

Historicky organizace eyeWitness spolupracovala spíše se skupinami občanské společnosti. Například na Ukrajině od roku 2017 spolupracuje s organizacemi v Donbasu. Nyní rozšířila aplikaci mezi širokou veřejnost, což pomohlo zvýšit počet svědectví

„Myslím, že na Ukrajině vidíme, jak se původní myšlenky eyeWitness tak trochu naplňují,“ dodala Bettsová.