"Až se můj syn Charles v plném rozsahu stane králem, vím, že jemu a jeho manželce Camille poskytnete stejnou podporu, jako jste poskytli mně. Je mým upřímným přáním, aby až ten čas přijde, byla Camilla známa jako královna manželka, protože také ona bude pokračovat ve věrné službě (zemi)," napsala Alžběta II.

Charles a Camilla jsou rozhodnutím "dojatí a poctění", uvedl jejich mluvčí.

V době sňatku Charlese a Camilly panovalo všeobecné přesvědčení, že novomanželka bude jednou oslovována princezna manželka (Princess Consort). Podle stejné logiky byl Alžbětin loni zesnulý choť Philip oslovován princ manžel (Prince Consort). Podle britských tradic by mu totiž titul krále dával nadřazenost nad královnou.

Panovnice ve svém projevu vzpomíná na svého otce krále Jiřího VI., po jehož smrti v roce 1952 usedla na britský trůn, na svou matku i na manžela Philipa a lásku a podporu, kterou ji celý život zahrnoval. "Mám to štěstí, že mě má rodina vytrvale a s láskou podporuje," napsala.

"S potěšením obnovuji slib, který jsem vám dala v roce 1947, že zasvětím celý svůj život službě," napsala královna, a odmítla tak spekulace o možné abdikaci. V roce 1947, ještě před svým nástupem na trůn, tehdejší princezna řekla, že zasvětí službě celý svůj život, ať už to bude život krátký, nebo dlouhý.

Důkaz trvalé náklonnosti 

Nejčtenější britský deník Daily Mail dnes vyšel s nadpisem na titulní straně "Camilla bude královnou". Rozhodnutí panovnice interpretuje jako "důkaz trvalé náklonnosti k ženě, která učinila jejího prvorozeného syna šťastným".

Konkurenční bulvární deník Sunday Express projev vidí jako "královnin dárek Charlesovi k platinovému jubileu", jak se říká sedmdesátému výročí. Královna se tím podle nedělního vydání deníku snaží o hladký přechod v nástupnictví.

"Bylo to poprvé, co se královna veřejně vyjádřila k otázce, ve které nepanuje shoda od svatby Charlese a Camilly z roku 2005," uvádí list The Sunday Times. Královnin krok ukončil "roky sporů a nejasností" ohledně budoucí role vévodkyně, až její manžel usedne na trůn.

"Camilla získala královnin souhlas", konstatuje The Telegraph.

Takzvané platinové výročí panovníka slaví britská monarchie poprvé. Alžběta nastoupila na trůn 6. února 1952, v den smrti svého otce krále Jiřího VI. Vzhledem k tomu, že začátek panování připadá na stejný den jako úmrtí otce, královna výročí neslaví okázale. Na dnešek nemá panovnice na programu žádné oficiální akce. Oslavy vyvrcholí na začátku června, kdy je budou doprovázet koncerty a pouliční akce.