"Na pozadí pandemie, kdy vláda žádala občany, aby přijali dalekosáhlá omezení svého života, je některé chování kolem těchto shromáždění těžko ospravedlnitelné," uvádí zpráva. "Přinejmenším některá z těchto shromáždění představují vážné selhání při dodržování nejen vysokých standardů, které se očekávaly od lidí pracujících v centru vládního dění, ale také standardů, které se v té době očekávaly od všech obyvatel Británie," píše Grayová.

Ve zprávě, která má dvanáct stran, se také uvádí, že některé akce v Downing Street neměly být povolené, zatímco jiné "neměly mít takový vývoj". Grayová dospěla k závěru, že zahrada v sídle v Downing Street "byla využívaná ke shromážděním bez jasného povolení nebo dohledu, což nebylo vhodné". Upozorňuje rovněž, že nadměrná konzumace alkoholu na pracovišti není vhodná v žádném okamžiku.

Britský premiér Boris Johnson oznamuje podrobnosti k dohodě Velké Británie a Evropské unie.
Johnson si pod sebou řeže větev. Policie vyšetřuje jeho večírky v době lockdownu

V dokumentu se také uvádí, že někteří zaměstnanci chtěli vznést pochybnosti nad večírky, které se v rezidenci konaly, ale nemohli tak učinit.

Londýnská metropolitní policie v pátek oznámila, že zahájila vyšetřování některých událostí, aby posoudila, zda nebyl spáchán trestný čin. Požádala, aby se v pondělí zveřejněná zpráva z interního vyšetřování zmiňovala "jen minimálně" o událostech, které prošetřuje.

Je třeba vyvodit důsledky

Grayová uvádí, že ji žádost policie velmi limitovala v tom, co může ve zprávě sdělit. "Bohužel to nutně znamená, že jsem velmi omezena v tom, co mohu o těchto událostech říci. V současné době není možné poskytnout smysluplnou zprávu, která by obsahovala a analyzovala rozsáhlé faktické informace, které se mi podařilo shromáždit," píše úřednice.

"Jak jsem však poznamenala, řada těchto shromáždění neměla být povolená a neměla se vyvíjet tak, jak se vyvíjela. Z těchto událostí je třeba vyvodit významné poučení, kterým se musí okamžitě zabývat celá vláda. Není třeba čekat na ukončení policejního vyšetřování," uvádí v závěru Grayová.

Johnsonova omluva

Johnson, který kvůli večírkům čelí nejvážnějšímu ohrožení svého premiérského postu, zatím ustál sílící výzvy k rezignaci. Zákonodárce opakovaně žádal, aby počkali na oficiální zprávu z interního vyšetřování.

V pondělí před pátou hodinou odpoledne se poté britský premiér omluvil za své jednání i reakci na zprávu o večírcích ve svém sídle. Opětovně se vyjádří za několik dní, řekl poslancům.