Byla milovanou královnou, uznávanou vůdkyní, hlavou rozvětvené rodiny. O zesnulé královně Alžbětě II. se ale dá mluvit také jako o realitní magnátce. Vlastnila totiž velkou sbírku nemovitostí s rozlehlými pozemky po celé Británii. Když se k tomu připočítá další majetek v podobě uměleckých děl, šperků či zvířat (zejména dostihových koní), potomci si po její smrti mezi sebe rozdělí doslova poklad. Deník nabízí přehled královnina majetku, který nyní nově vlastní král Karel III., jeho syn princ William, a další členové britské královské rodiny.

Vlastník: Koruna

Nejvýznamnější část královnina bohatství (a bohatství královské rodiny jako takové) samozřejmě tvoří nemovitosti a pozemky. S jejich vlastnictvím to ale není tak jednoduché, jak by se mohlo zdát. Zjednodušeně řečeno jsou totiž rozděleny do dvou skupin. Jednou jsou sídla, které vlastní členové královské rodiny jako soukromé osoby, druhou pak tvoří panství, která jsou součástí instituce The Crown Estate.

Smuteční průvod s rakví s pozůstatky královny Alžběty II. dorazil do Westminsterského opatství.
Záhadný papír u rakve Alžběty? Internet šílí z nečekaného momentu na pohřbu

Majetky v této instituci, kam spadá například Buckinghamský palác, nejsou takříkajíc ani ryba, ani rak. Žádný člen královské rodiny totiž není jejich vlastníkem v běžném významu slova, zároveň ale nepatří ani britskému státu. Nejlepší odpověď na otázku čí vlastně jsou, je tak skryta v názvu instituce. Patří jednoduše Koruně.

Buckinghamský palác.Buckinghamský palác.Zdroj: Pixabay

Oficiálně je majitelem všeho z The Crown Estate vládnoucí panovník - vlastnila je tedy Alžběta II. a nyní je podědil Karel III. Panovník ovšem nemá možnost s tímto majetkem zcela libovolně nakládat - nemůže jej tedy třeba odkázat nebo převést na jakéhokoliv jiného člena královské rodiny. Zároveň výnosy z těchto panství (například také ze vstupného) neplynou takzvaně do kapsy členům královské rodiny, ale do britského státního rozpočtu. „The Crown Estate patří vládnoucímu monarchovi z moci Koruny, takže je panovník vlastní po dobu své vlády. Ovšem nejsou jeho soukromým majetkem, a na druhou stranu nejsou ani majetkem vlády. Spravuje je nezávislá organizace, kterou zřídil zákon,“ potvrzuje web instituce.

Konkrétně se jedná o speciální zákon, který byl schválen v šedesátých letech minulého století. The Crown Estate vystupuje navenek jako běžná obchodní korporace, pravidla, jimiž se řídí, jsou ale tak specifická, že je instituce kategorií sama o sobě.

Výživová poradkyně Gabriela Peacock
Smrt Alžběty se bude řešit dlouho, říká Češka, jež se zná s královskou rodinou

Veškerá sídla, která jsou součástí The Crown Estate, ovšem samozřejmě královská rodina může plně využívat, a její členové v nich žijí. Jedním z klíčů pro rozlišení nemovitostí v The Crown Estate od těch soukromě vlastněných je například to, že se o nich většinou mluví jako o oficiálních sídlech členů královské rodiny.

Třeba Buckinghamský palác je oficiálním sídlem panovníka, zámek Hillsborough v Severním Irsku se stává oficiálním sídlem členů královské rodiny, když do země přijedou na oficiální návštěvu. „Tradice, že Buckinghamský palác je oficiálním sídlem panovníka, se datuje do roku 1837. Palác má celkem 775 pokojů, z toho 19 je státních pokojů, 52 místností představuje ložnice pro královskou rodinu a její hosty, v sídle se rovněž nachází 92 kanceláří,“ píše Town and Country Magazine.

Se zmíněnou oficialitou se pojí i to, že zatímco soukromě vlastněná sídla členové královské rodiny využívají k oddechu a rodinným chvílím, v těch z kategorie The Crown Estate často přijímají oficiální návštěvy. Kromě bydlení v nich tak pracují, tedy věnují se svým povinnostem jako seniorní členové královské rodiny.

Nemovitosti v The Crown Estate

Oficiálním vlastníkem je aktuální panovník po dobu vlády. Patřily tedy Alžbětě II. a s její smrtí přešly na krále Karla III. Ten je ovšem poskytuje k žití svým příbuzným.
- Buckinghamský palác (Londýn, Anglie) - sídlo vládnoucího panovníka
- hrad Windsor (Windsor, Anglie)
- palác Holyrood (Edinburgh, Skotsko) - oficiální rezidence pro královskou rodinu ve Skotsku, pokud sem její členové přijíždí na oficiální návštěvu
- zámek Hillsborough (oblast Down, Severní Irsko) - oficiální rezidence pro královskou rodinu v Severním Irsku, pokud sem její členové přijíždí na oficiální návštěvu
- Clarence House (Londýn, Anglie) - oficiální sídlo krále Karla III. a jeho manželky
- Kensingtonský palác (Londýn, Anglie) - tradičně oficiální sídlo prince a princezny z Walesu
- Adelaide Cottage (Windsor, Anglie)
- Frogmore Cottage (Windsor, Anglie)
- St. James Palace (Londýn, Anglie)
- The Royal Lodge (Windsor, Anglie)
- Ivy Cottage - menší rezidence na panství Kensington (Londýn, Anglie)
- Bagshot Park (Anglie)
- Wren House - menší rezidence na panství Kensington (Londýn, Anglie)
- Thatched House Lodge (Londýn, Anglie)

Do The Crown Estate ale kromě panských sídel a k nim přiléhajících pozemků patří i méně očekávatelné nemovitosti - třeba velká část londýnské obchodní ulice Regent Street či část mořského dna u pobřeží Spojeného království.

Vzhledem k rozsahu majetku v The Crown Estate jsou i příjmy z něj, které končí v britském státním rozpočtu, úctyhodné. Například loni se jednalo o sumu zhruba tři miliardy liber (přes 80 miliard korun). Královskou rodinu "ztráta" tolika peněz ovšem nemusí mrzet, neboť každoročně dostává vymezenou sumu z britského státního rozpočtu. A ta je zase vypočítaná mimo jiné právě z čistého zisku, který doputoval do britské státní pokladny z The Crown Estate.

Panství, které všechny živí

Co se týče soukromě vlastněných nemovitostí, které patřily královně Alžbětě II. a nyní si je mezi sebe rozdělí její potomci,  veškeré příjmy jdou pouze do kapes majitelů. Rozsahem pozemků a majetků mohou The Crown Estate velmi slušně konkurovat.

Nejznámější sídla v soukromém vlastnictví britské královské rodiny

Jsou osobním majetkem jednotlivých členů britské královské rodiny. Veškeré výnosy z nich patří pouze jejich majitelům.
- panství Sandringham (Anglie) - vlastnila Alžběta II., nyní Karel III.
- hrad Balmoral (Skotsko) - vlastnila Alžběta II., nyní Karel III.
- Craigowan Lodge (sídlo na panství Balmoral) - vlastnila Alžběta II., nyní Karel III.
- Highrove House (Anglie, součást vévodství Cornwall) - vlastnil král Karel III. (v době před nástupem na trůn, kdy byl vévodou z Cornwallu), nyní s přechodem titulu vévody z Cornwallu na prince Williama je majitelem princ William
- dům Llwynywermod (Wales, součástí vévodství Cornwall) - vlastnil král Karel III. (v době před nástupem na trůn, kdy byl vévodou z Cornwallu), nyní s přechodem titulu vévody z Cornwallu na prince Williama je majitelem princ William
- dům Tamarisk (ostrov Scilly, součástí vévodství Cornwall) - vlastnil král Karel III. (v době před nástupem na trůn, kdy byl vévodou z Cornwallu), nyní s přechodem titulu vévody z Cornwallu na prince Williama je majitelem princ William
- dům Birkhall (Skotsko, na panství Balmoral) - vlastní král Karel III.
- Anmer Hall (dům na panství Sandringam) - vlastní princ William s manželkou
- Gatcombe Park (Anglie) - vlastní Královská princezna Anna (dcera Alžběty II., královna pro svou dceru toto sídlo koupila)
- dům Barnwell Manor (Anglie) - vlastní vévoda a vévodkyně z Glouchesteru

Panství, které vlastnila královna Alžběta II. jako soukromá osoba, podědila po svých předcích tak, jako tomu bývá v jakékoliv jiné královské rodině. Po její smrti je převzal její nejstarší syn Karel III., jeho majetky, které mu náležely jako vévodovi z Cornwallu, přešly zase s převodem tohoto titulu na jeho syna  do rukou prince z Walesu Williama a jeho manželky Catherine.

Dlouhodobě se tvrdilo, že ze všech panství, která Alžběta II. vlastnila, milovala nejvíce Sandringham a skotský Balmoral, kde zemřela. Všeobecně se totiž vědělo, že je zesnulá panovnice milovnicí venkova, honiteb a dostihů. A právě zde si tyto své celoživotní lásky mohla užívat dosytosti. Obě panství se pro ni rovněž pojila s nejhezčími osobními vzpomínkami.

Britský král Karel III. má na své zaměstnance poměrně bizarní požadavky.
Jaké má Karel III. bizarní požadavky? Vyžehlené tkaničky či rituály v koupelně

Právě na nich totiž panovnice a její rodina trávily svátky či prázdniny a všichni si vychutnávali chvíle, kdy nejsou pod drobnohledem médii. „Na Balmoralu panovnice pravidelně trávila konec léta a říkalo se, že je jejím oblíbeným sídlem,“ uvádí Town and Country Magazine. Na Sandringham zase pravidelně jezdí královská rodina o Vánocích.

Balmoral je majetkem královské rodiny od devatenáctého století. „V roce 1852 jej koupila královna Viktorie s manželem,“ uvádí list Express. Zajímavostí je, že právě na tomto sídle se nacházela královna Alžběta II. třeba ve chvíli, kdy se dozvěděla o smrti princezny Diany.

Zatímco z citového hlediska u královny jasně vítězili Balmoral a Sandringham, z hlediska příjmů stálo v čele jejího majetku vévodství Lancaster a pozemky, které zahrnovalo. Vévodství je nyní majetkem Karla III. (historicky totiž v rodině patří monarchovi). Právě toto vévodství tvoří největší část příjmů královské rodiny a takříkajíc živí všechny její členy. Roční příjem z něj je zhruba 675 milionů korun. Jeho součástí jsou nejrůznější pozemky, domy či farmy.

Zdroj: Youtube

Vévodství Lancaster je jedním ze dvou vévodství, která vlastní královská rodina, druhým je pak vévodství Cornwall. To zase tradičně patří držiteli titulu princ z Walesu, bylo tedy majetkem bývalého prince Charlese a nyní jej vlastní princ William a princezna Catherine.

Tři desítky kreseb od Da Vinciho

Kromě nemovitostí se královna Alžběta II. pyšnila rovněž obří sbírkou uměleckých děl, šperků a klenotů. „Podle mnoha odhadů je třeba královnina sbírka umění vůbec největší soukromou uměleckou sbírkou světa. Nachází se v ní přes padesát děl Canaletta, Vermeera, několik úžasných Rembrandtů a více než třicet kreseb od Leonarda da Vinci,“ píše třeba list Fine Art Multiple

Hodnota umělecké sbírky je například v přepočtu na koruny více než 280 miliard. „Její rozsah je až neuvěřitelný, celkově zahrnuje sedm tisíc maleb, či třicet tisíc kreseb od nejvýznamnějších světových umělců,“ dodává web Fine Art Multiple. Mnoho z nejhodnotnějších děl ve sbírce je vystaveno v Buckinghamském paláci.

Zámek Balmoral.
OBRAZEM: Poslední cestu královny Alžběty II. lemují dechberoucí památky

Mezi lahůdkami nechybí například Da Vinciho studie lidského srdce, detailní náčrt, který vznikl v 16. století. „V londýnské Národní galerii pak visí další kousek ze sbírky, Tizianova malba Bakchus a Ariadna, olejomalba inspirovaná tvorbou římských básníků,“ uvádí web Town and Country Magazine. Součástí umělecké Královské sbírky jsou rovněž některé klenoty a insignie.

Umělecká sbírka královny (nyní tedy už krále Karla III.) se neustále rozšiřuje. Podle některých kritiků ale k tomu Alžběta II. nepřispěla tak zapáleně, jako někteří její předchůdci na trůnu. „Královna bývala často kritizována za to, že se ve skutečnosti o umění zajímala jen málo,“ uvádí web Fine Art Multiple.

Tři sta šperků

Třetí nejvýznamnější část majetku Alžběty II. pak kromě nemovitostí a uměleckých děl tvořily šperky. I zde se ovšem, stejně jako u nemovitostí, rozlišuje mezi korunovačními klenoty a šperky, které vlastnila přímo Alžběta II. jako soukromá osoba. Například koruna svatého Eduarda, mohutná zlatá koruna s téměř třemi stovkami drahokamů, která byla položena na rakvi Alžběty II. při jejím státním pohřbu, je korunovačním klenotem, který se využívá pouze při korunovaci panovníka a jako taková tedy patří Koruně.

Britská královna Alžběta II.
Alžběta II. se uměla vyjadřovat pomocí drahých kamenů. I těch z Česka

S vlastnictvím korunovačních klenotů je to podobné, jako v případě nemovitostí v The Crown Estate. „Technicky patří monarchovi, ovšem ten si je nemůže jen tak sebrat a zmizet s nimi. Tyto klenoty jsou uchovávány v pevnosti Tower of London, aby se zachovaly pro národ, a když jeden panovník zemře, okamžitě přecházejí na dalšího,“ vysvětlila pro britskou mutaci magazínu Elle expertka na královskou rodinu Katie Nichollová.

Jinou kapitolou pak je soukromá sbírka šperků Alžběty II. Podle magazínu People se v ní nachází více než 300 kusů, mezi nimi samozřejmě koruny a královnou tak milované brože. Všechny kousky z ní patřily panovnici jako soukromé osobě.