Zprávu, která potvrzuje schopnost cítit těchto živočichů, vypracovali experti z London School of Economics (LSE). Studovali tři stovky vědeckých studií a evaluovali důkazy o vnímavosti. Došli tak k závěru, že by se s hlavonožci (jako chobotnicemi, olihněmi či sépiemi) a desetinožci (jako kraby, humry a raky) mělo zacházet jako s vnímajícími bytostmi.

Na novém seznamu vnímajících bytostí doposud byli jen obratlovci. Seznam je součástí nové legislativy o blahobytu zvířat, o které se v současnosti ve Spojeném Království jedná.

„Nový zákon poskytuje kruciální záruku, že bude blahobyt zvířat dobře zvážen při vznikání nových zákonů,“ uvedl ministr pro blahobyt zvířat lord Zac Goldsmith v prohlášení, informuje server CNN. „Věda jasně prokázala, že desetinožci a hlavonožci cítí bolest. Je tak jedině správně, že budou pokryti touto legislativou.“

Návrh zákona, který ještě nebyl schválen, by měl ustanovit speciální komisi, která bude vydávat zprávy o vládních rozhodnutích a jak vláda bere v potaz blahobyt vnímajících zvířat. Je to součástí rozsáhlejšího akčního plánu.

Zpráva LSE využila osm různých způsobů měření vnímavosti. Součástí byly například schopnosti učit se, receptory bolesti, spojení mezi receptory bolesti a určitými oblastmi v mozku, reakce na anestesii či analgetika a chování v situacích jako například vyvažování hrozby s příležitostí odměny a ochrany před zraněním či hrozbou.

Našli tak „velmi silné“ důkazy o vnímavosti chobotnic a „silné“ důkazy u většiny krabů. U ostatních dvou skupin, jako u olihní, raků a humrů, byly důkazy dostačující, však ne tak silné. Tyto rozdíly však jsou podmíněné mírou pozornosti, kterou vědci každému druhu věnovali. To je způsobeno různými faktory, například která zvířata se dají chovat v laboratoři či geografickou dostupností jednotlivých druhů.

Schopnostem chobotnic se věnoval například dokument internetové televize Netflix s názvem My Octopus Teacher. Struktura jejich mozku je velmi odlišná od lidského. Má však některé funkce stejné, jako mozek savců. Jde například o schopnost se učit, řešení problémů a zřejmě i schopnost snít.