Benedikt, občanským jménem Joseph Ratzinger, stál v čele katolické církve v letech 2005 až 2013, kdy odstoupil ze zdravotních důvodů. Stal se prvním papežem po zhruba 600 letech, který tak učinil.

Ačkoliv Benedikt nezemřel za svého pontifikátu, dnešní pohřeb je v mnohém podobný pohřbům hlav katolické církve. Jednoduchá rakev z cedrového dřeva, která byla krátce před obřadem za zvuku zvonů vynesena ze Svatopetrské baziliky, byla umístěna před oltářem. K němu papež František přijel na kolečkovém křesle, smuteční obřad vedl vsedě.

Zdroj: Youtube

„Benedikte, věrný příteli ženicha, kéž je tvá radost úplná, až uslyšíš jeho hlas definitivně a navždy,“ řekl podle agentury DPA František. Jako ženich bývá v katolické církvi označován Ježíš Kristus. V průběhu mše, které se účastnilo 125 kardinálů, 200 biskupů a asi 3700 kněží, František také hovořil o Benediktově „moudrosti, láskyplnosti a oddanosti, kterou nás po léta obdarovával“.

Po skončení mše odneslo 12 mužů rakev do Svatopetrské baziliky. Ještě předtím se papež František rozloučil s Benediktem symbolicky tím, že na dřevěnou rakev položil ruku. Poté se za potlesku věřících odebral do chrámu. Obřad ukládání do hrobu se již odehrává mimo zraky veřejnosti, přítomno bude jen několik nejvyšších církevních hodnostářů.

Mše pod širým nebem 

Mše se odehrála pod širým nebem, slunce se jen pomalu prodíralo mlhou, někteří z přítomných měli nad hlavami deštníky. Mezi desetitisíci účastníky pohřbu byli duchovní z celého světa a také několik hlav států a monarchů. Česko zastupoval premiér Petr Fiala, přítomni byli také ministr práce Marian Jurečka a bývalý prezident Václav Klaus. Na spořádaný průběh dnes dohlíží asi 1000 policistů.

Ještě před mší byla do rakve zesnulého papeže vložena listina shrnující Benediktův život. Mimo jiné se na ní uvádí: „Rozhodně bojoval proti zločinům páchaným představiteli kléru na nezletilých nebo zranitelných osobách a opakovaně vyzýval církev k napravení, modlitbám, pokání a očištění.“ 

Maďarský premiér Viktor Orbán se loučí s emeritním papežem Benediktem XVI. v bazilice sv. Petra v Římě 3. ledna 2023
Na pohřeb Benedikta XVI. se chystají tisíce lidí. Česko zastoupí premiér Fiala

V době Benediktova pontifikátu otřáslo veřejností několik skandálů spojených se sexuálním zneužíváním v církvi. Benedikt přijal opatření na ochranu dětí a jako první papež tyto zločiny veřejně odsoudil, nezměnil však nic na strukturách, které zneužívání v katolické církvi napomáhaly, připomněla DPA.

Vatikán po skončení mše uvedl, že obřad na Svatopetrském náměstí sledovalo asi 50 tisíc lidí. Je to výrazně méně v porovnání s pohřbem papeže Jana Pavla II., kterého se v roce 2005 zúčastnilo na stejném místě na 300 tisíc lidí. Velká část dnešních smutečních hostů přijela z Benediktova rodného Německa, včetně prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera, kancléře Olafa Scholze či bavorského premiéra Markuse Södera.

Někteří němečtí věřící drželi velký transparent s nápisem „Děkujeme ti, Benedikte!“. Čtyřiatřicetiletý Němec z Cách Benedikt Rothweiler agentuře AFP řekl, že je velmi dojatý: „Už nebudeme mít německého papeže.“

Výzvy ke svatořečení

Při obřadu držela také jedna z truchlících na náměstí ručně psaný transparent s nápisem Svatý hned (Santo subito). Vyzývala tím ke svatořečení emeritního papeže stejným heslem, které věřící masově provolávali v roce 2005 na pohřbu Jana Pavla II.

Zádušní mše, která byla až na některé pasáže sloužena v latině, skončila před jedenáctou hodinou. Poté bude rakev vložena do zinkového pouzdra a následně do další dřevěné rakve. Emeritní papež bude pohřben v kryptě pod Svatopetrskou bazilikou. Podle svého přání bude uložen v téže hrobce, v níž byl pohřben papež Jan Pavel II., jehož ostatky ale byly z krypty v roce 2011 vyzdviženy kvůli blahořečení.

Pohřeb emeritního papeže Benedikta XVI.Pohřeb emeritního papeže Benedikta XVI.Zdroj: Profimedia

Během posledních tří dnů, kdy bylo tělo Benedikta vystaveno ve Svatopetrské vystaveno ve Svatopetrské bazilice, se s emeritním papežem přišlo rozloučit na 200 tisíc lidí. Benediktovou smrtí skončilo deset let trvající soužití dvou papežů ve Vatikánu, což bylo ve dvoutisícileté historii církve bezprecedentní.