Před lety se město Litoměřice, na jehož katastru dům stojí, s majitelem kvůli neutěšenému stavu objektu snažilo jednat. Vedoucí litoměřického stavebního úřadu Dominik Miko připomněl, že v roce 2015 se na místě konaly kontrolní prohlídky, na které se majitel nedostavil a neúčastnil se ani dalších jednání.


Město vlastníkovi tehdy nařídilo, aby objekt s částečně propadlým krovem a s porušenými stropními konstrukcemi zabezpečil plotem. Ten však na výzvu nereagoval a proto město vilu oplotilo na své náklady. Částku ve výši přibližně 80 tisíc korun pak po majitelích vymáhalo exekučně.

Oprava poničeného oplocení 

„V roce 2019 byla na náklady města provedena oprava poničených částí oplocení. V loňském roce byla neznámým pachatelem z oplocení odcizena vstupní branka, umístěná v severní částí oplocení. Policie ČR si v dubnu 2020 vyžádala vyjádření komu oplocení a tedy i odcizená branka patří.


"O dalším průběhu vyšetřování nemáme informace,“ uvedl Dominik Miko a doplnil, že stav oplocení město průběžně kontroluje. Při poslední prohlídce loni na podzim loňského roku nebylo kromě chybějící branky oplocení výrazněji poškozeno. O novém oplocení nyní město neuvažuje.