Dnešní doba je charakteristická tím, že se staví z kompletního stavebnicového systému Heluz - cihly jsou vyráběny v různých šířkách i délkách, navíc v každé šířce má Heluz své doplňkové, promyšlené cihly pro řešení konstrukčních detailů, jako jsou rohy, ostění či parapety.

Tím se výrazně snižuje pracnost provádění zdiva, stavíte rychleji, kvalitněji bez tepelných mostů a navíc i za stejnou cenu, jak dokazují cenová porovnání. Samotné projektování zjednodušuje ještě standardizovaná modulová výška 250 milimetrů (249 mm + malta).

V rámci víceprací bylo potřeba zateplit vikýř.
Rekonstrukce krok za krokem: Jak na stavební předpisy

„Navrhovat a stavět v cihelném systému Heluz je jednoduché a snadné. Projektant má veškeré materiály pro výstavbu od jednoho výrobce a má výbornou technickou podporu. Systémové stavění nejsou pouze základní cihly,“ upozorňuje Ing. Zdeněk Kobza, produktový specialista společnosti Heluz, a připomíná: „Každý zkušený projektant ví, že projektovat ve výrobních modulech a používat na stavbě celý systém doplňkových cihel Heluz je výhodné z hlediska rychlosti, kvality zdění a bezproblémového vyřešení detailů. Používání doplňkových cihel umožňuje využívat výhod modulové řady 25, jak co se týče výšky, tak i délky.“

Dokonalá převazba a perfektně vyřešené tepelné mosty

Využívání doplňkových cihel při návrhu projektu a používání při realizaci má zásadní vliv na kvalitu a rychlost realizace stavby. Realizační firma maximálně eliminuje dořezávání bloků a díky doplňkovým cihlám má hrubá stavba dokonalou převazbu a perfektně vyřešené tepelné mosty.

Vzhledem k neustále se zpřísňujícím předpisům, zejména v oblasti požadavků na tepelněizolační vlastnosti obálek budov, je potřeba vyřešit co nejlépe právě obálku budov včetně jejich detailů. Současná doba je charakteristická masivním používáním technologie jednovrstvého cihelného obvodového zdiva. To znamená v praxi používat i sstémové doplňkové cihly. Domnívat se, že realizace jednovrstvého zdiva bude kvalitní i při používání tzv. „přířezů ze základních cihel“, je mylná.

Zrychlit stavbu i ušetřit za vytápění? Jde to. Zkuste cihly HELUZ FAMILY
Dům z cihel je klasika, která vydrží generace

„Systémové zdění s doplňkovými cihlami HELUZ není dnes dražší oproti zdění bez doplňkových cihel. Je dokonce o něco levnější! Při řezání dochází k poškození cihel a některé nemohou být při dodržení správné technologie použity, jindy lze využít jen část řezané cihly a zbytek jde do odpadu. Proto podíl systémového řešení realizace obvodového zdiva s doplňkovými cihlami neustále roste. Díky

systémovému stavění se zlepšuje kvalita návrhu a provedení staveb. To ocení zejména investoři,“ dodává Zdeněk Kobza ze společnosti Heluz.

K výše uvedeným ekonomickým výhodám je třeba vzít v úvahu i další benefity, které doplňkové cihly při zdění přinášejí:

  • Vyšší kvalita stavby
  • Systémově vyřešené detaily
  • Kvalitní statika a převazby
  • Zrychlení stavby a menší pracnost
  • Zásadní minimalizace dořezů a snížení množství stavebního odpadu

Systémové stavění s doplňkovými cihlami je aktuálním trendem výstavby. Dnešní profesionálové tak staví s doplňkovými cihlami a to levněji, kvalitněji a rychleji.

Zdroj: se svolením společnosti Heluz

Na obrázku je vidět perfektně zrealizovaná obvodová konstrukce rodinného domu

 Nekvalitní realizace ostění bez doplňkových cihelZdroj: se svolením společnosti Heluz  Použití doplňků – cihel K a K/2 pro zdění nosného pilíře.Zdroj: se svolením společnosti Heluz 

Z porovnání obrázků je vidět markantní rozdíl v kvalitě vyzděného ostění. 

dokonalá převazba rohu při použití doplňkových ciheldokonalá převazba rohu při použití doplňkových cihelZdroj: se svolením společnosti Heluz

Správně vyzděný roh zdiva šířky 440 mm s použitím doplňkových cihel.