Hrad prochází postupnou rekonstrukcí už od roku 1999. V roce 2012 bylo přikročeno k rozsáhlé opravě krovu, střechy a stropu pod půdou.

Původní krytinou na střeše Rychmburku byly nejspíše dřevěné šindele, později je nahradila břidlice. Tradiční krytiny ale ve 20. století vystřídaly nové typy - nejprve eternitové, posléze cementovláknité šablony. Posledně jmenovaná krytina se bohužel neosvědčila: šablony praskaly, odlamovaly se z nich jednotlivé vrstvy a docházelo k celkové degradaci materiálu. Majitel objektu se nakonec rozhodl střešní krytinu v celém rozsahu vyměnit za spolehlivější typ.

Taška Smaragd černá

Výběr nové střešní krytiny nebyl vůbec jednoduchý. Volba nepadla ani na šindel, kvůli náročnější údržbě a relativně krátké životnosti, ani na přírodní břidlici, kvůli vyšším pořizovacím nákladům. Nakonec zvítězily keramické tašky Smaragd, které vizuálně připomínají francouzské krytí z břidlicových kamenů. „Konečné rozhodnutí ovlivnila estetická kritéria,“  uvedl Ing. Petr Rohlíček z projekční společnosti Inreco, s.r.o., která se specializuje na projektování historických a památkově chráněných objektů.

Keramická, pálená střešní taška Smaragd pochází z produktové nabídky firmy Bramac. Jde o tašku s naprosto unikátním tvarem, který nejlépe vyniká v ploše. Domy s touto krytinou působí zcela výjimečně a originálně. Pro hradní střechu byla vybrána antracitová barva v povrchové úpravě engoba. Engoba je tenký povlak z keramické směsi vhodného složení (vodou rozplavené jíly obarvené přírodními oxidy železa), který se nanáší na vysušenou tašku, a takto upravený výrobek se následně vypaluje.

Rekonstrukci střechy Rychmburku zkomplikovaly poškozené dřevěné konstrukce krovu a typlového stropu pod půdou. „Konstrukce byly poškozené dřevomorkou domácí a červotočem. I přesto byly prováděny tesařské výměny dřevěných částí krovu a stropu pod půdou jen v nezbytném rozsahu a s použitím celodřevěných tesařských spojů. Práce probíhaly pod přísným dohledem Národního památkového ústavu,“  říká Ing. Petr Rohlíček.

Hrad v současné době slouží jako domov pro osoby s chronickým duševním onemocněním, částečně je ale otevřený i pro veřejnost  a plánuje se, že se za tři roky otevře turistům úplně. Jestliže vás přitahuje kouzlo historie, nenechte si ujít zářijové Hradní slavnosti, které se budou na Rychmburku konat 17. září.

Připraveno ve spolupráci s firmou Bramac