Podle starosty obce Pavla Kašpárka vypracovali k roku 2012 ateliér Re Architekti koncepci rozvoje obce. Ta kromě jiného navrhla komunitní centrum v lokalitě Pod Kaštany, jehož součástí by bylo přes léto fungující infocentrum. Cena ale byla 35 milionů korun. „Mluvilo se o tom, že na taková centra budou dotace,“ říká Pavel Kašpárek, ale vhodný program ještě vyhlášen nebyl.

„Čtyři, pět let to vypadalo nadějně, pak ale žádné prostředky nebyly. V budoucnu bychom stavbu rádi realizovali. Zahrnula by i velký prostor, který by mohl sloužit jako tělocvična nebo sál pro spolky,“ vypočítává starosta Úsilného.

Zatím ale obec sáhla k jinému řešení chybějícího společenského zázemí. V místě totiž chybí hlavně vhodný sál, takže i ples se koná v sousedním Borku. Pod Kaštany už je vidět velká část budoucího centra. „Pořádáme zde pravidelně různé akce. Svatováclavskou pouť, Den vína, Dětské dny radosti, i divadelní představení,“ říká Pavel Kašpárek k místu při výjezdu na Hůry.

Dřevostavba má poskytnout uzavřenou část pro spolkový život, pro setkávání lidí z obce. K dispozici bude i plátno a dataprojektor. Tři výdejní okénka pro občerstvení. „Na menší akce se ani nebude muset stavět stan,“ pochvaluje si starosta a poukazuje na velkou terasu na venkovní akce.

Komunitní pec 

Objekt by ještě chtěli Úsilenští doplnit o (venkovní) komunitní pec. „Komunikujeme s panem Sobotovičem, který peče takto chléb v Lenoře. Možné varianty jsou ale diametrálně odlišné. Historická tradiční pec z cihel a izolační vrstvou z drceného skal nebo moderní pojetí i materiály,“ zmiňuje nabízející se volby Pavel Kašpárek a dodává, že pec se bude muset řešit samostatně i kvůli financování. Obec hledá i případnou vhodnou dotaci.

Ale zatímco centrum bude jistě hotové už v příštích měsících, ohledně pece asi čeká obyvatele Úsilného ještě velké zvažování.

Na počátku zmíněná kaple zasvěcená sv. Václavu vznikla v roce 1900. Podle Václava Mrázka, dlouholetého kronikáře, již stará dřevěná kaple nevyhovovala.

"A tak se místní rada v čele se starostou panem Vojtěchem Kantorem rozhodla postavit v roce 1900 novou zděnou kapli, která by také zvelebila celý návesní prostor. Projekt zhotovil stavitel pan Bendík z Lišova a 12. března 1900 se začala bourat stará dřevěná kaple. Na její místo byla postavena a 19. srpna téhož roku slavnostně vysvěcena nová novogotická kaple podle kaple Těšínské," uvedl ke vzniku kaple Václav Mrázek.

Svěcení kaple vykonal rodák z Úsilného, vikář Josef Sukdol ze Střížova. Jeho sestra Anna Sukdolová zakoupila oltář a malbu kaple opatřila svým nákladem. Slavnostního otevření kaple byli přítomni četní hosté, družiček bylo 29 a obec byla vyzdobena prapory.

"Když se konaly v roce 1935 svaté misie v Libníči, posvětili misionáři z řádu sv. Dominika misionářský kříž pro obec Úsilné a naši muži ho odnesli na svých bedrech do naší obce a umístili na kapli sv. Václava," doplňuje Václav Mrázek k historii objektu, který zdobí náves už více než sto let.

Dvojice zvonů 

"V naší obci byly vždy dva zvony – jeden byl umístěn v kapli sv. Václava a druhý zvaný „umíráček“ na bývalé hasičské zbrojnici. Za druhé světové války byly oba zvony zabaveny pro válečné účely. Po válce byly znovu pořízeny a v roce 1946 slavnostně vysvěceny. Někteří z pamětníků ještě pamatují jedny z posledních zvoniček – Kateřinu Štěpkovou, tetu Blahnovou a Marii Frolíkovou," připomíná Václav Mrázek, kdo se staral o to, že nad obcí zněly zvony.

Návesní kaple sv. Václava potřebovala čas od času provézt menší ale i velké opravy. V letech 1978 a 1985 byla z iniciativy hasičů provedena celková venkovní oprava kaple. V roce 2001 a pak znovu v roce 2010 provedla obec rozsáhlou vnitřní a venkovní rekonstrukci. Vnitřek kaple byl vyzdoben čtrnácti obrazy adjustovanými na dřevě s tematikou křížové cesty od akademické malířky Renaty Štolbové. V kapli se pravidelně konají velikonoční a adventní koncerty.

Úsilné je dnes obcí s pěti stovkami obyvatel. Nesla do roku 1925 název Oselno či Voselno, který vznikl pravděpodobně podle někdejšího chovu tažných zvířat pro nedaleké stříbrné doly ve středověku a na počátku novověku. První zmínka o osadě pochází z roku 1333, kdy král Jan Lucemburský věnoval špitálu sv. Václava v Budějovicích sedm lánů ve vsi Hoslové (Úsilném).