Najednou si uvědomíte, kolik plochy se v tom vašem malém skromném domečku musí omítnout, a zdá se to být nekonečný proces. Klasické omítky nanášené ve dvou vrstvách jsou o to zdlouhavější, že první vrstva musí nějakou dobu schnout a zrát, než se nanese jemný štuk. Právě proto se stále více lidí zajímá o omítky jednovrstvé, jejichž realizace je mnohem rychlejší. Jednou z favorizovaných je omítka sádrová.

Plánujeme stavbu domu: Jak rozvrhnout místnosti

Sádrová omítka se hodí především pro stěny z pórobetonových tvárnic, betonu nebo broušených keramických tvárnic, které jsou tvarově přesnější než cihelné zdivo. V tomto případě ji můžeme aplikovat jako omítku tenkovrstvou, jejíž tloušťka bude začínat už na pouhých 3mm. Cihlové zdi budou vyžadovat tloušťku omítnutí nejméně 1cm, na druhé straně cihlu nemusíte před nanášením sádrové omítky penetrovat ani vlhčit. V případě savých materiálů jako pórobeton je potřeba nejprve provést penetrační nátěr, jinak se může stát, že se budou tvárnice pod sádrovou omítkou rýsovat. Upravit se musejí i betonové podklady, které naopak sají minimálně.

Použití sádrových omítek má ovšem své hranice: nedají se aplikovat v prostorách s trvale zvýšenou vlhkostí, jako jsou prádelny a vývařovny, a nemůžete jimi vyspravovat staré vlhké domy. V běžných domácích kuchyních a koupelnách by s nimi neměly být problémy, i když se pro jistotu doporučuje opatřit je ochranným nátěrem, který nepropouští vodní páry. Venkovní prostředí je sádrovým omítkám zcela zapovězeno.

Inspirace pro kutily: Jak využít tvárnice, které zbyly ze stavby

Finální povrch sádrové omítky může zůstat hrubý, nebo se zcela vyhladí. Hladký povrch upřednostňují hlavně alergici, protože se na něm nezachytává prach. Někomu se finální podoba sádrového povrchu líbí natolik, že se ani nenamáhá s následným vymalováním.

Návod na aplikaci sádrových omítek svépomocí uvádí následující video:

Zdroj: Youtube