Mezi záklopem střechy a zateplenou částí podkroví musí být tzv. odvětraná mezera. Tento volný prostor, kudy proudí vzduch, plní hned několik důležitých funkcí: zabraňuje kondenzaci vodních par na nosných konstrukcích nebo samotné střešní krytině, odvádí vlhkost prostupující z podkroví a v létě snižuje teplotu střešní krytiny, do které se opírá horké slunce. Aby však odvětraná mezera správně fungovala, ve střeše je nutné vytvořit větrací otvory tak, aby vzduch mohl proudit dovnitř a ven všemi jejími částmi.

Keramická dlažba
Sedm otázek a odpovědí pro výběr keramické dlažby

Nedostatečné odvětrání střechy může mít za důsledek nejen přehřívání obytného prostoru podkroví, ale časem také způsobit degradaci hydroizolační fólie nebo i samotné konstrukce a krytiny. Pokud však střecha byla sestavena správným postupem, problém se dá vyřešit jednoduše přidáním větracích tašek či jiných větracích prvků ke hřebeni střechy.

Zdroj: Shutterstock.com

Zbytečné horko se do podkroví dostává také střešními okny, která nejsou zvenčí ničím zastíněna. I když je zevnitř zakryjete roletami, slunce rozpálí skla a následně se "obuje" i do rolet. Tím se zvyšuje teplota celého interiéru. Na okna je proto vhodné namontovat vnější markýzy, které ochrání před slunečními paprsky už samotné okenní tabule, a do podkroví se tak tepla dostane méně.

Před ventilátor postavte lahev se zmrzlou vodou.
Jak ochladit byt, když nemáte klimatizaci

Samozřejmostí by mělo být účinné větrání v brzkých ranních nebo naopak pozdních večerních hodinách, zatímco přes den bychom měli mít okna raději zavřená, abychom do interiéru nevpouštěli ještě více horkého vzduchu.