Mezi záklopem střechy a zateplenou částí podkroví musí být tzv. odvětraná mezera. Tento volný prostor, kudy proudí vzduch, plní hned několik důležitých funkcí: zabraňuje kondenzaci vodních par na nosných konstrukcích nebo samotné střešní krytině, odvádí vlhkost prostupující z podkroví a v létě snižuje teplotu střešní krytiny, do které se opírá horké slunce. Aby však odvětraná mezera správně fungovala, ve střeše je nutné vytvořit větrací otvory tak, aby vzduch mohl proudit dovnitř a ven všemi jejími částmi.

Nedostatečné odvětrání střechy může mít za důsledek nejen přehřívání obytného prostoru podkroví, ale časem také způsobit degradaci hydroizolační fólie nebo i samotné konstrukce a krytiny. Pokud však střecha byla sestavena správným postupem, problém se dá vyřešit jednoduše přidáním větracích tašek či jiných větracích prvků ke hřebeni střechy.

Zbytečné horko se do podkroví dostává také střešními okny, která nejsou zvenčí ničím zastíněna. I když je zevnitř zakryjete roletami, slunce rozpálí skla a následně se "obuje" i do rolet. Tím se zvyšuje teplota celého interiéru. Na okna je proto vhodné namontovat vnější markýzy, které ochrání před slunečními paprsky už samotné okenní tabule, a do podkroví se tak tepla dostane méně.

Samozřejmostí by mělo být účinné větrání v brzkých ranních nebo naopak pozdních večerních hodinách, zatímco přes den bychom měli mít okna raději zavřená, abychom do interiéru nevpouštěli ještě více horkého vzduchu.