1. Právní vazby

Předně musíte mít jistotu, že prodávající je jediný a stoprocentní vlastník pozemku a nemovitost není zatížena zástavním právem nebo vůbec obecně dluhem. Zajímat vás budou i případná věcná břemena. Těmi můžou být sousedé, kteří se přes tento pozemek dostávají na svůj, ale může jít třeba i o dráty vysokého napětí, které posléze omezí umístění stavěného domu. Základní informace jsou k dispozici online pod tímto linkem: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberParcelu.aspx.

2. Přístup na pozemek

Je možné dostat se na pozemek přímo z veřejné komunikace, nebo cesta vede přes soukromou parcelu? V druhém případě budete muset vyhledat vlastníka přístupové parcely a stát se buď jejím spoluvlastníkem, nebo se k ní zapsat jako věcné břemeno.

Problémy při koupi domu: Statické poruchy

3. Územní plán

Určitě jste si prohlédli okolí a jste nadšení, že to není daleko k doktorovi ani ke školce, autobus tady staví jednou za hodinu. A je tu tak božský klid. Ale jak to tu bude vypadat za tři čtyři roky? Před koupí byste proto měli navštívit místní úřad a vyžádat si územně plánovací informaci, aby se vám nestalo, že vám přímo za plotem vyroste parkoviště pro nově stavěný hypermarket nebo rovnou dálnice.

Zdroj: Shutterstock.com

4. Skladba podloží

Podloží, ve kterém se budou kopat základy pro dům, může výrazně ovlivnit celkové náklady na stavbu. Jestliže se tu například vyskytuje spodní voda, bude potřeba vynaložit více peněz na pořádnou hydroizolaci. Jílové podloží je nestabilní a bude se muset zhutnit, zpevnit se musejí i hrubozrnné písky. Jestliže nechcete investovat do odborného geologického průzkumu, popovídejte si aspoň s budoucími sousedy, kteří už mají postaveno. Ti vám řeknou přesně, s čím při stavbě sami bojovali.

5. Inženýrské sítě

Inženýrskými sítěmi se myslí především elektřina, plyn, veřejný vodovod, kanalizace a telekomunikační síť. Nejdůležitější je přitom elektřina a voda, bez nich se neobejdete. Jestliže plánujete vyvrtat vlastní studnu, přesvědčte se nejdřív, zda vám to místní úřad vůbec povolí. Kanalizace se dá nahradit žumpou nebo čističkou odpadních vod, plynem topit nemusíte, a bez pevné linky se v době mobilních telefonů domácnosti také většinou obejdou - nejspíš vás ale bude zajímat, jaké je tu pokrytí vašeho operátora a zda se můžete bez problémů připojit k WiFi.

Zdroj: Shutterstock.com

6. Poloha a tvar pozemku

Z hlediska světových stran je nejvýhodnější, pokud je přístup k pozemku umístěn na severu a obytné místnosti stavěného domu budou obráceny na jih. Pronikne tak do nich více slunečního záření a bude v nich tepleji. Tvar pozemku potom ovlivní samotný stavební projekt - musíte se vmáčknout do úzké nudle, bude třeba stavět ve svahu? Každé atypické řešení vyjde na víc peněz, na druhé straně ale může vzniknout unikát.

7. Co se tu smí stavět

Při návštěvě místního úřadu si nezapomeňte ověřit, zda je pozemek vůbec posuzován jako stavební, a pokud ano, jaké jsou lokální směrnice pro stavbu. Některá omezení vyplývají přímo ze zákona - například nesmíte zastavět celý pozemek, vzdálenost mezi dvěma domy nesmí být menší než 7m, od zdi k sousedovu plotu to musí být alespoň 2m atd. Místní úřady si k tomu ale často přidají vlastní směrnice - některé třeba definují maximální výšku stavby, minimální sklon střechy apod. Ujistěte se také, že pozemek neleží v záplavové zóně, abyste v budoucnu mohli nově postavený dům bez problémů pojistit.

Když má radiátor nejen hřát, ale i hezky vypadat