Recyklovaný beton vyvinula česká firma ERC-TECH ve spolupráci se společností Skanska, která se tak stala první firmou na světě, jež využívá recyklovanou stavební suť ke stavbě nových projektů. Český patent má potenciál způsobit ve stavebnictví revoluci na globální úrovni, protože může vyřešit obrovský objem odpadu, který v současnosti po demolicích staveb končí na skládkách.

Recyklovaný beton využívá suť ze stavebZdroj: Skanska

Rebetong navíc ulevuje životnímu prostředí i snížením uhlíkové stopy, a to třeba omezením těžby i dopravy potřebné k převezení kameniva z omezeného počtu lomů na betonárnu. Využívání stavební suti místo drahého přírodního kameniva má výraznou výhodu z hlediska ceny stavby. Peníze bude budova majiteli šetřit také v průběhu celého životního cyklu. Rebetong má totiž nižší koeficient tepelné vodivosti, což znamená nižší energetickou náročnost budov.

Zdrojů přírodního kameniva v ČR ubývá. Do 9 let bude mít z 221 českých lomů zásoby jen 107 z nich a k úplnému vyčerpání by v tuzemsku při současném průměrném tempu spotřeby mělo dojít už kolem roku 2062.

"Společnost Skanska klade na udržitelnost staveb velký důraz, což dokazuje i náš závazek stát se do roku 2045 uhlíkově neutrální. Proto nás těší, že jsme začali využívat materiál, který může životnímu prostředí ulehčit ve fázi stavby i při následném využívání," říká Michal Jurka, prezident Skanska Central Europe.uvedl Michal Jurka, prezident Skanska Central Europe.

Materiál je tak už v současnosti připravený stát se plnohodnotnou součástí stavby rodinných a bytových domů, základových konstrukcí nebo třeba podkladní vrstvy vozovek.

Zdroj: Skanska

Parkourový park v modřanském Cukrkandlu je vlastně první expozicí tohoto přelomového materiálu a jde ruku v ruce s principy cirkulární ekonomiky, do které nakonec patří i využití brownfieldů, jako byl ten modřanský, pro další výstavbu.

V budoucnu bude Cukrkandl nahrazen novou rezidenční čtvrtí, kde nebude chybět veřejný prostor pro volnočasové aktivity obyvatel. O jeho finální podobě rozhodují sami občané městské části Praha 12 tím, že projektantům adresují své podněty. Mezi nimi se logicky objevují i aktivity, na které si lidé v Cukrkandlu už zvykli. Plánovaná výstavba zabere několik let a je fázovaná do několika etap, přičemž modřanský komín zůstane i nadále dominantou celé lokality.

Zdroj: Youtube