V těchto dnech startuje dotační program Nová zelená úsporám Light, který s takovou investicí pomáhá důchodcům a nízkopříjmovým domácnostem. Osoby pobírající starobní důchod nebo příspěvek na bydlení mohou už od 9. ledna žádat o paušální částku 12 tisíc korun na výměnu okna, respektive až 150 tisíc korun Kč na výměnu všech oken v domácnosti.

Právě špatně izolující okna ve starších domech představují zásadní problém způsobující únik drahocenného tepla.

Pryč jsou doby, kdy se dům stavěl ve stylu „co dům dal“

Tepelně-izolační schopnost okna je totiž mimo jiné dána součinitelem prostupu tepla zasklením Ug, čím je jeho hodnota nižší, tím lépe zasklení izoluje. U starších oken se přitom běžně pohybuje vysoce nad hodnotami 2,0 W/m2K, což platí dokonce i pro okna stará patnáct či dvacet let.

„I základní moderní dvojsklo dnes dosahuje hodnot kolem 1,0-1,1 W/m2K, tedy dvakrát lepších izolačních vlastností. V případě trojskel s vysokým důrazem na tepelně-izolační schopnosti se pak dostáváme až na hodnoty pod 0,6 W/m2K. V praxi to představuje úspory na vytápění v řádu desítek procent v závislosti na orientaci objektu a ploše zasklení,“ vysvětluje Ing. Petr Stejskal, obchodní ředitel společnosti HELUZ IZOS, jednoho z největších dodavatelů okenního zasklení u nás.

Kvalitní okna sníží náklady na vytápění o desítky procentKvalitní okna sníží náklady na vytápění o desítky procentZdroj: se svolením HELUZ

Výměna oken tedy představuje velmi efektivní a poměrně jednoduché řešení v porovnání s instalací nákladných technologií, jako jsou tepelná čerpadla nebo fotovoltaické systémy, které jsou pro řadu domácností finančně nedosažitelné.

V rámci víceprací bylo potřeba zateplit vikýř.
Rekonstrukce krok za krokem: Jak na stavební předpisy

Pro zvýšení tepelně-izolačních schopností okna přitom není nutné měnit kompletně celé okno. Pokud je dosavadní rám funkční, je možné vyměnit pouze zasklení. Zákazníci se díky jeho širokému sortimentu nemusí omezovat jen na jeden druh.

Možnosti sortimentu vysvětluje Petr Stejskal: „Například pro jižní, východní a případně západní strany domu je vhodné zasklení se zvýšeným solárním faktorem, které má vysokou propustnost tepelné energie ze slunečního záření. Zdarma tak získáme cenné teplo. Na severní straně domu, kam sluníčko nesvítí, se můžeme při výběru soustředit na maximální tepelně-izolační parametry zasklení. A pokud se například jedna strana domu přimyká k rušné komunikaci, pomůže nám zasklení se zvýšenou akustickou izolací.“

Kvalitní okna sníží náklady na vytápění o desítky procent, s jejich pořízením pomůže státKvalitní okna sníží náklady na vytápění o desítky procent, s jejich pořízením pomůže státZdroj: se svolením HELUZ