Jaké výhody a nevýhody skýtá to, že stavíte na místě, kde byly (či stále jsou) bývalé továrny, sklady a chátrající domy?

Díky své slavné historii má toto místo velmi silný genius loci. Vznikaly tu výrobky, které byly ve své době na vrcholu technologického rozvoje. S malou nadsázkou byly Vysočany Sillicon Valley první republiky. A právě tyto odkazy se dají velmi dobře využít při vytváření příběhu nové čtvrti. Nevýhodou brownfieldů obecně je nákladná dekontaminace, neexistence infrastruktury či komplikované vlastnické vztahy. Využití brownfieldů pro výstavbu je však budoucnost.

Jak konkrétně se „otisknou“ historické stopy v návrhu nové čtvrti, kterou připravujete?

V areálu bývalého ČKD se nezachovaly žádné historicky hodnotné stavby. V celé vysočanské oblasti je pouze pár památkově chráněných průmyslových hal a jiných fragmentů, jako např. komín apod. My jsme se rozhodli zachovat a rekonstruovat dochovalou kotelnu a její komín. V budoucnu by se tyto objekty měly stát dominantou nově vybudovaného areálu. Dále bude celou čtvrť propojovat naučná trasa o Emilu Kolbenovi. Jednotlivé objekty budou nést jména členů jeho rodiny. Na náměstíčkách v každé z etap bude umístěn sloup Emila Kolbena, který se inspiroval výrobou elektrických součástek a technologií.

VysočanyZdroj: Skanska Reality

Spolupracujete při plánování projektu a okolí i s majiteli okolních pozemků?

S majiteli okolních pozemků spolupracujeme a koordinujeme náš záměr tak, aby nakonec vznikla prostupná a logicky propojená funkční čtvrť. Navíc, každý má trochu jinou investiční strategii a připravuje jiný produkt. Ve výsledku tak vznikne pestrá mozaika nových funkcí a nové živé město, včetně veřejných prostranství.

Myslíte si, že se z Vysočan stane stejně atraktivní místo pro život, jakým se stal v posledních letech například Karlín?

Určitě. Vysočany budou za 10-15 let k nepoznání, tak jak se změnil Karlín či Anděl. V oblasti Vysočan se připravují v různých fázích tisíce bytů a mnohé administrativní budovy, které poskytnou nová pracovní místa. Příliv nových obyvatel do Prahy je cca 9 tisíc lidí za rok. Věřím, že na tento vývoj bude reagovat i město a bude s developery držet krok při rozvoji občanské infrastruktury. Mladé rodiny se dnes zpravidla nechtějí stěhovat za hranice města, ale chtějí zůstat v dostupnosti svých přátel, práce, služeb a občanské vybavenosti. Vysočany jsou perfektně dopravně obslouženy metrem a tramvají. Jsou ideálním místem pro mladé rodiny a sídla firem.

Metro KolbenkaZdroj: Skanska Reality

V blízkosti vašeho záměru je i řeka Rokytka. Nebude ohrožovat novou zástavbu například záplavami?

To v žádném případě nehrozí, protože řeka je v této oblasti dostatečně zahloubená. Naopak, její blízkost posiluje atraktivitu oblasti. Podél Rokytky vznikl nový park včetně můstků, dětských hřišť a nové zeleně. Podél toku vede cyklostezka, kterou se dostanete v podstatě až do Karlína či dále na náplavku do centra. Již dnes sem mnoho lidí z jiných oblastí dojíždí, aby si mohli podél Rokytky zaběhat nebo zabruslit.