Dobová stavení vypadají, jako by tu stála už za dob našich prababiček, ve skutečnosti ale byla postavena zhruba před dvěma lety. Při jejich stavbě zúročil své bohaté zkušenosti s rekonstrukcí starých objektů a znalosti místní typologie staveb Ing. Luboš Vetešník. Projekt nové horácké vesnice byl ale přeci jen něčím specifický. Šlo o skanzen vznikající na zelené louce, tedy o žádnou rekonstrukci původní památky. „S investorem jsme museli nejprve dohodnout, nakolik bude nová horácká vesnice kopírovat dobové stavební technologie a postupy. Cílem bylo vytvořit vkusnou repliku vesnice, která by vizuálně přibližně odpovídala originálu, ale byla realizovaná soudobou technikou a s využitím nových stavebních materiálů,“ vysvětluje Luboš Vetešník.

Dispozičně koncipoval projektant Luboš Vetešník horáckou vesnici v Edenu jako tzv. okrouhlici - sídlištní útvar, který byl typický pro období raného i vrcholného středověku. Domy jsou uspořádány okolo okrouhlé návsi, směrem ven od domků se rozprostíraly pěstební pozemky (hony). Uprostřed vesničky se nachází kaplička. Samotné horácké domky vycházejí z tradice tříprostorových objektů, jejichž půdorysy zahrnovaly světnici, komoru a chodbu.

Obklady z kamene, falešné roubení, dřevěná konstrukce a betonová taška Tegalit s plochým profilem působí autenticky

Ačkoliv navenek působí chalupy jako typické roubenky, reálně jsou postaveny jako zděné objekty z bloků, obložené kamenem a falešným roubením. Tvůrci projektu museli také upustit od výběru historické střešní krytiny z šindelů, která si žádala vyšší investici a do budoucna by kladla větší nároky na údržbu. Hlavním požadavkem investora byla naopak maximální bezúdržbovost, dlouhá životnost a odolnost vůči povětrnostním vlivům. Volba tak nakonec padla na špičkovou betonovou krytinu od výrobce Bramac, která zmiňovaná kritéria splňovala ve všech ohledech.

Doškovou krytinu zdařile nahradila černá betonová taška Tegalit, která se vyznačuje geometrickým a plochým profilem a jednoduchými, čistými liniemi. Povrchová úprava Protector zajišťuje odolnost proti otěru, barevnou stálost i lepší odolnost proti znečištění střechy. Při výběru stavebních materiálů projektant zohledňoval i praktická hlediska, jako je například u Tegalitu zvýšená odolnost před povětrnostními vlivy: „Objekty jsou provozovány sezónně v teplých měsících, v zimě se počítá s jejich úplným uzavřením a nulovými náklady,“ dodal Luboš Vetešník.

V sedmi chalupách se návštěvníkům představují nejrůznější stará řemesla. U tkalce najdete tkalcovský stav, u mlynáře zase mlýnské kolo. Krom toho se dozvíte, k čemu sloužila pazderna, jak vypadalo obydlí statkáře, a prohlédnete si včelí úl. Sami si zde můžete namlít i vlastní mouku.

Připraveno ve spolupráci s firmou Bramac