Ovčí vlna u nás stále patří k okrajovým způsobům izolace domů, zateplují se s ní většinou stěny a střechy dřevostaveb, ke kterým se tento materiál hodí jak svým přírodním původem, tak schopností stabilizovat vlhkostní režim v interiéru. Izolace z ovčí vlny se dodává v rohožích i v pásech, jimiž se dají dobře utěsnit spáry v roubenkách a srubech. Díky tomu, že je vlna tvárná a přizpůsobivá, bude dobře těsnit i v průběhu času, až dřevo začne sesychat a měnit tvar.

Izolace z ovčí vlnyZdroj: www.naturwool.cz

Součinitel tepelné vodivosti materiálu je udáván v rozmezí 0,038 až 0,050 W/m.K v závislosti na objemové hmotnosti materiálu. V tomto ohledu plní ovčí vlna funkci izolantu na výbornou. Její další výhodou je schopnost na sebe navázat vodu a v případě suchého vzduchu ji zase uvolnit, takže v interiéru udrží stabilní vlhkost. Kromě toho na sebe váže škodliviny z ovzduší a vyčistí vzduch od prachu, cigaretového kouře a dalších nežádoucích látek. Keratin obsažený v ovčí vlně neutralizuje formaldehyd.

Co se týče hořlavosti, ovčí vlna se řadí mezi látky nesnadno hořlavé. Její samozápalná teplota je zhruba 560 °C (u smrkového dřeva je to např. 270°C) a k hoření potřebuje vyšší koncentraci kyslíku. Při hoření se neuvolňují toxické splodiny a po vyjmutí z ohně vlna sama hasne.

Montáž izolace z ovčí vlny Zdroj: www.isolena.cz

Izolace z ovčí vlny však v sobě skrývá i jedno riziko: tím, že je čistě přírodní, přitahuje přírodu. Pro hlodavce je sice nestravitelná, ale mohou si v ní zbudovat teplé pelíšky, stejně jako v ní mohou zahnízdit vosy. Prostor izolace se proto musí dobře zabezpečit, aby se do něj nic živého nedostalo. Někteří majitelé domů mají také špatnou zkušenost s moly. Ovčí vlna jako přírodní izolace jistě ztrácí smysl, když ji po půl roce musíte celou vystříkat chemií. Při nákupu vlněných pásů se proto v první řadě informujte, jak byl materiál ošetřen proti molům. Každý výrobce používá něco jiného, nejčastěji jde o syntetický pyretroid, u kterého je však diskutabilní životnost. Rakouská společnost Isolena pro tento účel vyvinula roztok soli na bázi titanu a fluoru, který se nerozpouští ve vodě, a měl by být proto trvanlivý. Rozhodně se nedoporučuje vyrábět vlněnou izolaci doma na koleni a vyplňovat stěny neošetřeným, syrovým materiálem.