Výměna oken obvykle běžný chod domácnosti nijak nenaruší. „Doba samotné výměny oken se samozřejmě liší v závislosti na počtu a velikosti oken a také na typu původních oken. Obecně však platí, že dvojitá okna do panelových domů lze vyměnit a zapravit velice rychle během jednoho dne,“ říká Ing. Miroslav Culka ze společnosti DAFE – PLAST Jihlava. Nábytek se z pokojů vyklízet nemusí, kolem okna je jen třeba vytvořit 1 metr volného prostoru. Protože se při výměně oken práší, je nutné zakrýt věci v pokojích igelitem.

Samotná výměna oken u panelového domu se příliš zásadně neliší například od výměny oken u rodinného domu, přesto však existují určitá specifika. „Zdivo panelových domů je většinou tvořeno sendvičovou konstrukcí, v jejímž středu je izolant. U některých panelových domů se tak můžeme setkat s tím, že při použití okenních rámů o standardní konstrukční hloubce 70 či 86 mm bude pozice osy kotvení okna vycházet právě do tohoto izolantu, což může způsobit komplikace při kotvení,“ říká Ing. Miroslav Culka. Řešením v tomto případě může být například použití okenního profilu s rozšířenou konstrukční hloubkou, díky které dojde k vysunutí osy kotvení z izolantu do betonu.

Na co dát pozor

V ideálním případě by se měla okna v panelovém domě měnit těsně před zateplením fasády a s ohledem na celkové plány společenství vlastníků nebo bytového družstva ohledně rekonstrukce celé budovy. Výměna oken v jediném bytě bez ohledu na návazné práce se může ukázat jako nešťastné řešení - při zateplování budovy v budoucnu bude obtížné a možná i nemožné řešit detaily kolem oken různého typu, jak si je vybrali jednotliví majitelé bytů. Výměna oken by se proto měla plánovat svorně se sousedy v celém domě, domluva na společném postupu se více než vyplatí.

Častou chybou je také představa, že pouhou výměnou starých netěsnících oken za okna nová, technicky dokonalá, dosáhneme úspory energie a příjemného teplíčka v bytě. Jaké je ale naše překvapení, když se okenní skla v zimě začnou rosit a na zdi se objeví plíseň. Je to tím, že nezateplená zeď stále propouští chlad, ale kvůli dokonalému těsnění oken už přitom nemůže "dýchat", necirkuluje tu žádný vzduch. V interiéru se pak hromadí nezádoucí kondenzující vlhkost. Opět tedy platí, že okna by se neměla vyměňovat bez existence plánu na celkovou rekonstrukci domu, výsledek by vás mohl nepěkně zklamat.