I sokl ovlivňuje celkovou spotřebu energií

Kromě efektivního zateplení stěn, podlah a střechy a použití kvalitních oken je třeba dbát i na zdánlivé detaily. Jedním z takových detailů, který může celkovou spotřebu energie výrazně ovlivnit, je zateplení soklu, respektive napojení stěny na terén nebo jinou vodorovnou konstrukci.

 Atributy, které by tedy měl sokl splňovat:

 • dostatečná pevnost,
 • odolnost proti působení vody,
 • odolnost proti působení mrazu,
 • odolnost proti agresivnímu prostředí rozpuštěných solí,
 • mechanická odolnost vůči pravidelnému čištění.
   

Vedle těchto vlastností je to pak dostatečná tepelně izolační schopnost celého detailu a jeho ekonomická výhodnost. Zateplení soklu se standardně používá jak u jednovrstvých zděných stěn, tak u zateplených sendvičových konstrukcí a plní hned několik funkcí:

 • Nedochází k promrzání obvodových základů a části terénu pod stavbou.
 • Podstatně snižuje tepelné ztráty v detailu, tj. zvyšuje vnitřní povrchovou teplotu detailu, a tím zamezuje vzniku plísní.
 • Výrazně omezuje kondenzaci v detailu napojení základu na zdivo.
 • Základová část se dostává do chráněné nezámrzné oblasti, a tím se prodlužuje její životnost.
 • Zamezuje transportu vlhkosti do vyšších částí nad terénem.
 • Umožňuje souvislé omítnutí pod úrovní terénu.
 • Umožňuje jednoduché a spolehlivé ukončení hydroizolace.

Isover EPS SOKL 3000

Správně zateplený soklZdroj: IsoverDoporučeným materiálem pro zateplení soklu jsou speciální izolační desky Isover EPS SOKL 3000 napěňované do forem pro náročné tepelné izolace konstrukcí, jež jsou v přímém styku s vlhkostí. Díky tomu se vyznačují minimální nasákavostí, vysokou pevností v tlaku a mrazuvzdorností a jsou vhodné jak pro sokly zateplených stěn, tak i pro sokly nezateplených zděných konstrukcí, sokly nad balkony, terasami apod.

Tyto desky 1000 × 500 mm mají povrchovou vaflovou strukturu pro vysokou přídržnost lepidel a tmelů a ve standardní nabídce je najdete až do tloušťky 300 mm, díky čemuž splňují náročné požadavky i pro nízkoenergetické a pasivní domy. Desky Isover EPS SOKL 3000 jsou určeny pro maximální hloubku použití pod terénem 3 m, což vyhovuje většině aplikací.

Více na www.isover.cz.