I sokl ovlivňuje celkovou spotřebu energií

Kromě efektivního zateplení stěn, podlah a střechy a použití kvalitních oken je třeba dbát i na zdánlivé detaily. Jedním z takových detailů, který může celkovou spotřebu energie výrazně ovlivnit, je zateplení soklu, respektive napojení stěny na terén nebo jinou vodorovnou konstrukci.

 Atributy, které by tedy měl sokl splňovat:

 • dostatečná pevnost,
 • odolnost proti působení vody,
 • odolnost proti působení mrazu,
 • odolnost proti agresivnímu prostředí rozpuštěných solí,
 • mechanická odolnost vůči pravidelnému čištění.
   

Vedle těchto vlastností je to pak dostatečná tepelně izolační schopnost celého detailu a jeho ekonomická výhodnost. Zateplení soklu se standardně používá jak u jednovrstvých zděných stěn, tak u zateplených sendvičových konstrukcí a plní hned několik funkcí:

 • Nedochází k promrzání obvodových základů a části terénu pod stavbou.
 • Podstatně snižuje tepelné ztráty v detailu, tj. zvyšuje vnitřní povrchovou teplotu detailu, a tím zamezuje vzniku plísní.
 • Výrazně omezuje kondenzaci v detailu napojení základu na zdivo.
 • Základová část se dostává do chráněné nezámrzné oblasti, a tím se prodlužuje její životnost.
 • Zamezuje transportu vlhkosti do vyšších částí nad terénem.
 • Umožňuje souvislé omítnutí pod úrovní terénu.
 • Umožňuje jednoduché a spolehlivé ukončení hydroizolace.

Isover EPS SOKL 3000

Správně zateplený soklDoporučeným materiálem pro zateplení soklu jsou speciální izolační desky Isover EPS SOKL 3000 napěňované do forem pro náročné tepelné izolace konstrukcí, jež jsou v přímém styku s vlhkostí. Díky tomu se vyznačují minimální nasákavostí, vysokou pevností v tlaku a mrazuvzdorností a jsou vhodné jak pro sokly zateplených stěn, tak i pro sokly nezateplených zděných konstrukcí, sokly nad balkony, terasami apod.

Tyto desky 1000 × 500 mm mají povrchovou vaflovou strukturu pro vysokou přídržnost lepidel a tmelů a ve standardní nabídce je najdete až do tloušťky 300 mm, díky čemuž splňují náročné požadavky i pro nízkoenergetické a pasivní domy. Desky Isover EPS SOKL 3000 jsou určeny pro maximální hloubku použití pod terénem 3 m, což vyhovuje většině aplikací.

Více na www.isover.cz.