Tam ho před kostelem Nanebevzetí Panny Marie přivítal kladenský arciděkan Jiří Neliba. Průvod se pak vydal přes Kročehlavy až k nákupnímu centru v Arménské ulici.

Tříkrálová sbírka je Charitou ČR pořádána po celé republice. V Kladně ji třetím rokem organizuje místní Charita. Poprvé ji ale letos zahájila s jezdci z Tvrze Libušín na koních.

Až do 11. ledna budou skupiny koledníků obcházet kladenské domácnosti a do zapečetěných schránek získávat prostředky na pomoc potřebným. Peníze jsou určeny pro vybrané obyvatelky z Libušína a Kladna-Švermova, které mají finanční problémy. Část peněz pak Charita využije na pronájem místnosti, kterou už nutně potřebuje. Loni bylo při Tříkrálové sbírce vybráno v Kladně přibližně padesát tisíc korun. Deset procent z této částky putovalo na nemocnici v africké Ugandě, další prostředky využil azylový dům v Praze-Karlíně.

Jednu ze skupin koledníků, kteří budou v těchto dnech obcházet kladenské domácnosti, tvoří Václav Němec z Prahy a sourozenci Kateřina a Petr Slánských z Kladna. „Už se účastníme potřetí. Snažíme se sbírce věnovat svůj volný čas," řekla Kladenskému deníku Kateřina Slánská.

Josef František Král z Tvrze Libušín Kladenskému deníku řekl, že zapojením koní chtěl podpořit dobrou věc a přilákat větší pozornost Kladeňáků k této charitativní akci. „Sbírka není jen o tom, vybrat peníze, ale probudit určitou vzájemnost a pochopení jeden pro druhého," uvedl. Sám vytvořil postavu Melichara, Baltazara v sedle zastupovala Tereza Vosyková Kašpara Barbora Smolíková.

Arciděkan Jiří Neliba Tříkrálovou sbírku velmi vítá. „Je to šlechetný a krásný čin mnoha lidí dobré vůle, kteří se odhodlají k tomu nežít jen v blahobytu, ale rozdělí se s těm, co pomoc potřebují," prohlásil. „Pomáhá to duchu celého národa, protože, když se mají lidé rozdělit o své statky, je to nejkrásnější, co mohou udělat. Je to projev lásky, který lidi spojuje," dodal.