Mnohým tak při ukázce vytanuly na mysli takřka denní záběry ze zpravodajství od italských břehů, kde jsou podobně zachraňováni zoufalí běženci. Záchranáři ve vrtulníku se k lodi přiblížili v rámci akce celkem třikrát. Poprvé se na loď spustili záchranáři z vrtulníku po laně. Podruhé byli 
z lodi pomocí lana vytaženi jak fiktivní zranění, tak záchranáři. Potřetí se podařilo zachránit tonoucího přímo
z Labe.

Ačkoliv vrtulník způsobil silný větrný vír a chvíli to dokonce vypadalo, že loďku na řece pod sebou kvůli tomu převrátí, vše se podařilo zvládnout během několika minut. Krupičky vody měli na sobě i všichni sledující ze břehu, kteří si při spuštění vrtulníku těsně nad hladinu museli dobře držet čepice, aby jim neuletěly.

Akce Lodě na Labi pokračuje celý víkend. Hlavním pořadatelem je sdružení Zlatý pruh Polabí a má propagovat vodní turistiku.

Program Lodě na Labi

Sobota 9. května:
10 - 17 hodin: vyhlídkové plavby lodi Blanice, vyplouvá každou hodinu
10 - 17 hodin: slalom na řece na rychlých člunech pro veřejnost
10 - 18 hodin: plavby na obytných motorových lodích
10 - 18 hodin: plavby lodí z půjčovny lodi Oseček
10, 12, 14 hodin: komentovaná prohlídka hydroelektrárny
13 - 13.30 hodin, 15 - 15.30 hodin: přehlídka plavkové módy z 50. a 60. let a ze současnosti
14 hodin: Vodnická pohádka AZ divadlo Milovice

Neděle 10. května:
10 - 17 hodin: vyhlídkové plavby lodi Blanice, vyplouvá každou hodinu
10 - 17 hodin: slalom na řece na rychlých člunech pro veřejnost
10 - 18 hodin: plavby na obytných motorových lodích
10 - 18 hodin: plavby lodí z půjčovny lodi Oseček
10 hodin: komentovaná prohlídka hydroelektrárny