O pátou změnu integrovaného povolení požádala společnost AZOS CZ, která provozuje kataforézní zinkovnu na Zálabí. Ve své žádosti firma uvádí, že účelem úprav, o které v žádosti jde, je eliminace výpadku výroby v případě poruchy lakovacího uzlu kataforézní linky.

V čem změna spočívá? 

Změna by měla spočívat v instalaci nového lakovacího uzlu, čili druhé lakovací vany včetně dalších nutných periferních zařízení. K tomu ještě přibudou další tři oplachovací vany s obsahem upravené vody včetně dalších zařízení. „Společnost AZOS skutečně nemá technické možnosti navýšit kapacity výroby. Změna se týká instalace záložního zařízení pro případ výpadku standardního lakovacího uzlu. Jedná se o technické řešení, které je v automobilovém průmyslu běžné a jeho cílem je omezení rizika zastavení dodávek v případě poruchy," potvrdil mluvčí společnosti Karel Samec.

Ukončení provozu se konat nebude

Provozovatel tak jednoznačně dal najevo, že v budoucnu nemá nejmenší důvod ani úmysl provoz v Nymburce ukončit, přestože protesty lidí kvůli zápachu 
z továrny stále narůstají.

Bude změna zákona o ochraně ovzduší? 

Středočeský kraj usiluje 
o změnu zákona o ochraně ovzduší, která by stanovila emisní limity pachových látek. „V poslední době řešíme celou řadu stížností občanů, které obtěžují různé zápachy. Zjistili jsme, že 
v zákoně není nikde uvedena definice zápachu a od kdy se stává škodlivý. Orgány státní správy nemají dostatečné podklady, jak pachové látky posoudit a navrhnout emisní limity pro konkrétní zařízení," vysvětlil hejtman Středočeského kraje Miloš Petera. Rada Středočeského kraje v minulých dnech schválila návrh novely zákona o ochraně ovzduší, současné právní předpisy totiž nechrání občany před nadměrným zápachem.

Limity či alespoň doporučené hodnoty

Stanovení emisních limitů pachových látek nebo alespoň jejich doporučených hodnot by mohlo podle Petery pomoci k tomu, aby státní orgány vyžadovaly a ukládaly opatření ke snížení produkce zápachu, případně postihovaly zdroje zápachu za nepřiměřené obtěžování osob bydlících či pracujících v zápachem postižené oblasti. „Toto opatření by přivítali jistě i samotní provozovatelé, aby mohli lépe čelit někdy neoprávněným stížnostem. Návrhem novely zákona o ovzduší bychom se měli zabývat na posledním veřejném zasedání středočeského zastupitelstva v tomto volebním období, které se uskuteční příští měsíc," doplnil středočeský hejtman Miloš Petera.