Jiné však je po čtvrtstoletí to, kdo má v současném nejvyšším orgánu města, navrch. A kdo proto rozhoduje při hlasování o směru vývoje projednávaných případů.

Současná většina, koalice ČSSD a ANO 2011 s podporou TOP 09 a KSČM, při poslední veřejné chůzi většinou hlasů, na doporučení rady města, prosadila odpuštění celého poplatku „z prodlení z dlužného nájemného a úhrad za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu" u dvou nájemníků. Celkově přes 300 tisíc korun. Takový krok město od roku 1990, dosud neudělalo.

Právě to ale současná opozice VPM, ODS a STAN považuje za nebezpečný precedent. A důvod? Takové gesto města může některé nájemníky utvrdit v přesvědčení, že platit včas nájemné se vlastně nemusí, protože z toho nebude žádný postih. A tím porostou pohledávky města.

Opozice postup vedení města vůči nájemníkům, kteří i přes různé osobní finanční potíže nájmy řádně platí, vnímá jako nespravedlivý a necitlivý.  Radní a zastupitelé projednávají každý případ neplacení nájemního individuálně. Jenže ještě loni většinou hlasů zastupitelstvo „odmazávalo" pokaždé nejvýše polovinu penále.

Místostarostka Benešova Nataša Bruková (ČSSD) při poslední schůzi zastupitelstva všem kolegům před hlasováním připomněla, že odpuštění celého penále se týká jen dvou dlužníků, kteří už své závazky, tedy nájemné, doplatili. Luboš Machulda (VPM) se ale na konto návrhu místostarostky zeptal, na základě jakého klíče bude město rozhodovat o tom, komu dluhy odpustí a komu ne.

Dlužník musí splnit podmínky

Místostarostka přiznala, že celkové odpuštění penále není v Benešově úplně zavedenou praxí. Tuto možnost zastupitelům ale dává vnitřní předpis schválený v roce 2013 a to za určitých podmínek, které dlužník splní. Jakých?

„Část poplatku z prodlení nebo úroku z prodlení až do výše sto procent, vypočtenou za období od podpisu splátkového kalendáře do úplného zaplacení dluhu, pokud tento splátkový kalendář dlužník neporušil a pokud dlužné nájemné bylo uhrazeno mimosoudní cestou, pak je výše odpuštění padesát procent," četla místostarostka předpis.

Jak vnitřní předpis v praxi fungoval, připomněl benešovský, služebně nejstarší zastupitel, Roman Tichovský (ODS). „Napříč politickým spektrem jsme se domluvili na tom, že není možné, abychom někomu odpustit celý dluh a někomu jen polovinu. Jako radní jsme totiž nedokázali posoudit situaci dlužníka, protože jsme toho člověka neznali," přiznal Roman Tichovský.

„Proto jsme se dohodli na odpuštění padesáti procent," řekl s tím, že odpuštění celého dluhu vnímá jen jako jakousi půjčku, která občany nemotivuje k tomu, aby si plnili své povinnosti.

'Občan není účetní jednotka'

Změnu postoje rady města přivítal její člen, Jaroslav Klusoň (ČSSD). „Člověk není unifikovaná jednotka, ke každému životnímu příběhu, by se mělo přistupovat individuálně a rada má od odboru sociálních věcí dostatek informací, aby mohla podle svého nejlepšího vědomí a svědomí rozhodnout," tvrdí mladý politik.

Po něm se o slovo přihlásil bývalý starosta Jaroslav Hlavnička (VPM) s dotazem, zda kritérium, o němž mluvil už Luboš Machulda, bude stanovovat sociální odbor. Odpověděl mu starosta současný Petr Hostek (ČSSD), když zopakoval Klusoňův názor. „Občan není účetní jednotka," parafrázoval. „Vím, že nikdo z úředníků životní příběh dlužníků nevymyslí tak, aby někomu ulehčil jeho situaci neoprávněně," dodal.

Zdeněk Zahradníček (VPM) ale připomněl, že dotaz Jaroslava Hlavničky nesměřoval k tomu, na co starosta odpovídal a pak přidal i svůj názor. „Jestliže to bude tak, jak naznačil pan Klusoň, tedy individuálně odpuštění nula až sto procent, bude to jen hádání z křišťálové koule, nebo o tom, kdo koho má známého," je přesvědčen zastupitel.

Takovou interpretaci postupu rady města ale starosta Benešova odmítl. „Městský úřad pracuje na profesionální úrovni a podklady, které si od něj rada vyžádá, jsou tak podrobné, že její rozhodování nebude na základě toho, jestli jsem s někým chodil do školy či jestli se mi někdo líbí nebo nelíbí," sdělil Petr Hostek a slíbil, že v případě, že opozice považuje uvedená kritéria za příliš měkká, je ochoten ji přizvat na schůzi rady, která o odpouštění dluhů bude jednat.

Kontraproduktivní odpustek

To, že každý člověk má svůj životní příběh a je potřeba ho řešit individuálně, nerozporoval ani Jaroslav Hlavnička. „Stimulace k tomu, aby nájemník něco zaplatil, by ho měla dohnat k tomu, aby situaci řešil dříve, než se dostane do dluhové pasti. Statisícový dluh na poplatcích z prodlení, totiž člověk neudělá během jediného roku. To, že mu odpustíme všechno, je kontraproduktivní. Nenutíme ho k tomu, aby svou situaci řešil," přednesl svůj postoj Jaroslav Hlavnička.

Proti takovému názoru nebyl tentokrát ani starosta Petr Hostek. „To si myslím také," řekl a vysvětlil, že dlužníci jsou průběžně upozorňováni na to, že jsou strůjci svého štěstí. Ale přes to mnohdy padnou do dluhové pasti. „Když někdo má dobrou vůli do této pasti nespadnout, nevidím sebemenší důvod mu nevyhovět a odpustit nula až sto procent," uvedl.

Na stranu odpouštění veškerého penále z prodlení placení nájmů, se postavil také Tomáš Podhola (VPM). Jeho postoj nebyl ničím novým. Narážel s ním na názory svých kolegů z rady města už v době, kdy pracoval na radnici jako místostarosta.

„Ne každý člověk je do života vybaven stejně. Každý nezvládne svou složitou situaci. Od toho, jak tomu člověku pomoci, jsou tam radní. Proto by měl být každý hodnocen individuálně. Zodpovědnost za něj by měli na sebe vzít zvolení představitelé města," dodal na závěr diskuse zastupitel Benešova Tomáš Podhola.

Čtěte také: Za nájem dluží velké peníze. O rekordmany není nouze