Bez pitné vody tyto dva dny zůstane zhruba 2000 obyvatel. V souvislosti s odstávkou může dojít ke snížení tlaku vody v některých částech města. Náhradní zásobování bude zajištěno voznicemi a mobilními cisternami.

„Jedná se o nezbytnou výměnu sekčních šoupat na hlavním zásobním vodovodním řadu, kde v současné době nelze odstavit menší oblast. Právě výměna těchto zastaralých a nefunkčních šoupat zaručí do budoucna snazší a rychlejší ovládání vodovodní sítě a komor vodojemu, a v případě budoucích poruch umožní odstavení pouze dotčených částí" uvedla Kristina Blaszczyková, tisková mluvčí 1. SčV.

Po obnovení dodávek vody vodohospodáři upozorňují na možnost krátkodobého zakalení pitné vody a častého poklesu tlaku vody, což může být způsobeno následným odkalováním vodovodní sítě.

Čtěte také: Nymburk zažil největší havárii vody za posledních dvacet let