„To horší nás teď čeká, aktivita vandalů stoupá vždy s oteplením," prohlásil místostarosta Hořovic Petr Bakule.

Od příštího roku by však obavy z vandalismu a zbytečné výdaje na opravy poničeného městského majetku měly být minulostí. Hořovičtí už několik měsíců uvažují nad tím, že by do města přivedli strážníky.

Přípravou podkladů pro možné zřízení městské policie v Hořovicích se zabývá pracovní skupina, která má za sebou první jednání. Hořovičtí jsou tak ke zřízení městské policie o krok blíže.

„Pracovní skupina ze zástupců jednotlivých stran a hnutí se sešla poprvé ve středu 3. dubna. Probírali jsme návrhy na potřebný počet strážníků i technické zázemí," sdělil místostarosta Petr Bakule. Jak dále uvedl, je nutné upřesnit i to, jakým způsobem by se uskutečnil případný nábor strážníků či jejich školení.

Je možné, že by na příštím zasedání zastupitelů mohlo dojít k návrhu na hlasování o zřízení Městské policie v Hořovicích, a to s předpokládaným datem 1. ledna 2014. Dříve rozhodně ne. Zastupitelé budou samozřejmě posuzovat, zda má město na zřízení 
a provoz městské policie dostatek finančních prostředků.