Tyto dvě příspěvkové organizace zřizované Středočeským krajem budou nadále poskytovat pod hlavičkou Domova Barbora šest sociálních služeb: Domov pro seniory, Domov pro osoby se zdravotním postižením, Chráněné bydlení, Týdenní stacionář, Denní stacionář a Sociální rehabilitaci s kapacitou 197 klientů.

K mateřskému areálu na Pirknerově náměstí se tak připojil historický objekt s věží sv. Bartoloměje. „Tam nyní probíhá rekonstrukce sociálních zařízení," zmínila ředitelka Domova Barbora Jitka Řepová. V brzké době by se právě do této budovy mělo přestěhovat patnáct klientů ze vzdálenější budovy na Masarykově ulici. „Klienti budou moci využívat námi provozovanou kuchyň, prádelnu, budou mít více možností pro rozvíjení svých schopností v dalších dílnách a v letní sezoně také relaxovat v krytém bazéně v areálu," upřesnila ředitelka. Pracovníci budou také moci svým kolegům předat poznatky a zkušenosti s využitím konceptu SET terapie, terapie sebeudržení, v individuálním přístupu ke klientům, který jako jedni z prvních v Čechách začali používat i u klientů s mentálním postižením.

Naplno také začalo fungovat chráněné bydlení nejen v Hornické ulici, ale i v Jiráskových sadech, kde opět ve dvou bytech žije osm klientů a společně se učí běžnému životu a chodu domácnosti. Nácvik praktických dovedností pak probíhá stále i v tréninkové kavárničce v České ulici, kam může veřejnost přijít posedět a ochutnat jimi připravený nápoj, ale prohlédnout si také výrobky klientů Domova Barbora.

Už nyní se všichni, kdo se ještě neznali, poznávají, jak klienti, tak pracovníci a k tomu jim dopomůže i Zahradní slavnost, která se uskuteční 8. září a zváni jsou samozřejmě i blízcí a příbuzní klientů.

Autorka: Jitka Koděrová