Středočeský kraj ojedinělou kopii koruny, kterou byl Karel IV. korunován za římského císaře, zapůjčí jílovskému muzeu na výstavu Zlato pro korunu českou, aby na ni byla prezentována jako symbol Karlova nadnárodního celoevropského významu.

Národní technické muzeum si korunu půjčí na výstavu věnovanou stavitelství doby Karla IV., která bude umístěna na pražské Letné.

Cech českých vinařů připravuje v Kutné Hoře projekt Karel IV. – moudrý panovník a vinař a korunu si chce půjčit na komentovanou prohlídku za účasti šperkaře Jiřího Urbana, který kopii pro Středočeský kraj podle originálu vytvořil.

Skvost bude hostit také gotický Hrádek v Kutné Hoře, kde České muzeum stříbra připravuje expozici Kutná Hora a Lucemburkové na českém trůně.

Kromě Prahy koruna letos vycestuje za hranice středních Čech také do Ústeckého kraje, kde Regionální muzeum v Teplicích chystá výstavu Severozápadní Čechy za vlády Lucemburků.

Replika císařské koruny v Číně

Unikátní replika císařské koruny však loni putovala mnohem dále, až do čínské partnerské provincie Sečuán, kde se Středočeský kraj v jejím hlavním městě Čcheng-tu prezentoval během září výstavou nazvanou Skromnost i majestát.

Expozice, kterou tehdy připravila Galerie Středočeského kraje (GASK), představila návštěvníkům historii kraje prostřednictvím nejvýznamnějších historických a kulturních artefaktů a zároveň komplexní obraz života v našem koutu Evropy.

Před cestou do Číny byla císařská koruna součástí prohlídkové trasy Karlštejna. Nyní je bezpečně uložena 
v GASK a v budoucnu se počítá s jejím dalším širším využitím pro potřeby prezentace Středočeského kraje.

Mrhání peněz, či magnet na turisty?

Originál císařské koruny byl vyroben pravděpodobně 
v roce 962 v Římě nebo v Německu. Karel IV. jí byl korunován 5. dubna 1355 v Římě. Emailované destičky zobrazují starozákonné proroky a Ježíše, drahé kameny zase nebeský Jeruzalém, spravedlnost Davidovu a moudrost Šalamounovu. Součástí koruny je nad čelem i kříž.

Koruna ve své době představovala spojení světské moci a moci duchovní. Nyní se nachází v klenotnici ve vídeňském Hofburgu, kam ho nechal v době husitských válek odvézt Zikmund Lucemburský. Kopie byla 
v roce 2009 odhalena na Karlštejně.

Šperkař Urban získal zakázku ještě za hejtmana Petra Bendla, jeho nástupce David Rath to označil za mrhání penězi. Uvažoval dokonce o tom, že na Bendla podá trestní oznámení. Později ale prohlásil, že by koruna mohla být magnetem na turisty, který lidi přitáhne na Karlštejn, Křivoklát nebo Kutné Hory.

Čtěte také: 700 let po narození: Karel IV., předsudků a patosu zbavený