„Chcete, aby se vaše dítě o sebe umělo postarat, mělo dostatek pohybu, naučilo se vycházet a spolupracovat s ostatními dětmi a trávilo svůj volný čas v bezpečném prostředí? Najděte mu skautský oddíl. Dítěti tak zajistíte nejen celoroční volnočasovou aktivitu, ale také finančně dostupný letní tábor. Sobě pak dopřejete jednou měsíčně volný víkend, když dítě „odešlete" na skautskou výpravu," navrhuje mluvčí Junáka Anna Lukešová.

„Pokud chcete dítě připravit na dospělý život, podívejte se po nejbližším skautském oddíle. Informace o nejbližších oddílech najdete na www.skaut.cz. Dítě v oddíle najde kamarády, dobrodružství, dostatek pohybu v přírodě, naučí se mnoha praktickým dovednostem či práci v týmu. Mnoho z toho jistě využije ve škole, v budoucím zaměstnání i v životě obecně," dodala.

Na dětská léta ve skautu vzpomíná s láskou mnoho dospělých lidí, včetně známých osobností. Jednou z nich je i herečka Aňa Gaislerová. „Do skautu mě dovedla moje starší sestra. Rozhodně vím, že kdybychom tam nechodily, byly bychom trochu jiní lidé. Dnešní doba málo vyhraňuje, co je dobré a co zlé, a pokud nejsou lidé věřící, najdou to už jen v pohádkách. Skaut byl výchovný. Líbí se mi také to, že učil člověka vystačit s málem, což je dnes vzácné. Těším se, že tomu také vystavím své děti," vzpomíná na svá skautská léta herečka.

V Příbrami funguje několik skautských oddílů jako třeba 2. skautský oddíl Dvojka Příbram. Je to oddíl pro kluky i holky od pěti let působící v areálu bývalé osmé základní školy Žežické ulici v Příbrami. 

Další možností je 4. oddíl skautů - Mohawk v Příbrami, který se řadí ke Svazu skautů a skautek České republiky. Klubovnu najdete v Charvátově ulici nedaleko starého vchodu do nemocnice ve „staré Příbrami, je to zahrada Mateřské školky Pohádka - Zahrada u Skautské Lilie.

Také je v Příbrami možné navštívit Junák, 5. chlapecký oddíl Příbram. Jeho členové se scházejí každé úterý od 16.30 hodin v areálu Nového rybníku.

Co dítě získá 
v oddíle?• najde kamarády, z nichž se stanou přátelé na celý život
• bude mít dostatek přirozeného pohybu a pobytu v přírodě
• naučí se samostatnosti, ale i práci v týmu, fungování v kolektivu
• zodpovědnosti za sebe i druhé
• získá praktické dovednosti, které se budou v životě hodit
• zažije mnohá nezapomenutelná dobrodružství - mezi dětmi různého věku, které se vzájemně učí a předávají si své znalosti a zkušenosti.
Zdroj: skaut.cz 

Výhody pro rodiče skauta• najde pro své dítě bezpečný kolektiv a dobrou partu, která dokáže přijmout dítě s jeho přednostmi i nedostatky
• o jeho dítě se postarají vedoucí, kteří jsou náležitě vzděláváni a mají praxi v práci s dětmi
• zajistí dítěti finančně nenáročný tábor - navíc s vedoucími i dětmi, které zná
• dopřeje si pár volných víkendů, když je dítě na výpravě
Zdroj: skaut.cz 

Zájem roste…Do skautských oddílů nyní chodí přes 30 tisíc dětí a už po několik let jejich počet každoročně roste. Jen v minulém roce našlo ten svůj oddíl více než tisíc nových holek a kluků. „Za trvale rostoucím počtem skautů a skautek stojí pestrý program, nabízející dobrodružství, přírodu a partu kamarádů do nepohody, ale také dobrovolná práce několika tisíc dospělých vedoucích, kteří dětem ve skautských oddílech věnují svůj čas. A v neposlední řadě je to i rostoucí počet rodičů, kteří oceňují, že skautský oddíl je místo vybudované na základě hodnot, jakými jsou přátelství, fair play nebo zodpovědnost," okomentoval nárůst místostarosta Junáka Petr Vaněk.