Ovšem pohled na něj je starosta od starosty jiný. Na Nymbursku si jej zřídila například Kostelní Lhota, kde starosta Tomáš Drobný věří, že pomůže v případě povodně lépe zorganizovat činnosti, které s krizovou situací souvisí. Naopak starosta Vestce Jaroslav Janata ho vidí jako zbytečné vyhazování peněz.

„Žádný digitální plán nás nezachrání. Víme, že když přijde velká voda, tak nám nezbývá nic jiného, než se modlit. Už patnáct let nám slibují, že zřídí suchý poldr, který by aspoň část vody zastavil, ale po povodních v roce 2013 se zase nic neudělalo, takže nám nezbývá, než spoléhat na Pána Boha a věřit, že se nikomu nic nestane," vysvětlil svůj postoj Janata s tím, že v obci ale funguje dvojí obecní rozhlas, drátový i bezdrátový, který je možné v případě nutnosti napojit na krizový systém.

Přístupný všem

Podle lhoteckého starosty Tomáše Drobného je výhoda digitálního plánu v tom, že je přístupný všem a není nikde uložený ve skříni. „Je na veřejném webu naší obce a každý, kdo potřebuje v případě krizové situace nějaké informace, tak si je může najít," řekl Tomáš Drobný.

V plánu je možné najít například složení povodňové komise a kontakty na jednotlivé členy, dále informace, co má občan v případě krizové situace dělat, zákres a identifikace všech vodních toků v katastru, varovné informace, ohrožené objekty 
a domy nebo místa evakuace 
a shromažďování.

„Jako součást povodňového plánu jsme zřídili i nový hlásný profil kategorie C. Díky němu mohou lidé sledovat aktuální stav hladiny řeky Výrovky proti proudu. Hladinoměr je umístěn na mostě na silnici mezi Pečky a Vrbovou Lhotou a napájen je pomocí solární energie. Pomocí ikony na úvodní straně webu obce je tak možné pravidelně sledovat hladinu řeky Výrovky. K dispozici je 
i již existující státní hladinoměr kategorie A v Plaňanech. Na našem stavidle je pak již delší dobu vodočetná lať s barevně vyznačenými stupni povodňové aktivity," vysvětlil na webu obce starosta.

Čtěte také: Odstranění následků povodní na Vrchlici stojí přes dva miliony korun