„Schody se podařilo i přes určité administrativní obtíže otevřít. Není ale pravda, že by město tuto opravu investovalo. My jsme pouze přispěli na otevření schodů tím, že jsme uklidili schody pomocí příbramských technických služeb ," řekl Příbramskému deníku místostarosta Ivan Šedivý.

V říjnu by měla navíc začít také rozsáhlá rekonstrukce Svaté Hory. Většina nákladů ve výši 164 milionů korun bude uhrazena z evropských dotací, téměř 30 milionů korun zaplatí stát. Hotovo by mělo být nejpozději do konce příštího roku.

Areál by mělo oživit i rozšíření kulturních a vzdělávacích služeb. Potvrdila Veronika Vároši z odboru komunikace ministerstva pro místní rozvoj. Součástí projektu jsou především stavební a restaurátorské opravy.

„V rámci obnovy baziliky budou obnoveny venkovní fasády, vyměněna nepůvodní zdvojená okna za repliky odpovídající slohovému výrazu kostela, budou restaurátorsky opravena původní okna a cenné původní dveře. Bude vyměněna dožilá šindelová krytina včetně laťování a měděného oplechování střech," uvedla Vároši.

Vypíše se veřejná zakázka

Nyní běží třicetidenní lhůta předběžného oznámení, následovat by mělo vypsání veřejné zakázky. Jejím zadavatelem je Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram - Svatá Hora.

Opravovat se budou dlažby, fasády a další kamenné, truhlářské a zámečnické prvky. Ve všech objektech bude vyměněna elektroinstalace, ústřední vytápění a rozvody kanalizace a vodovodu. V objektu Probošství budou odstraněny vložené stropy a podhledy a budou odhaleny původní klenby.