Co to v praxi znamená, vysvětlila Ivana Králíčková, manažerka ošetřovatelské péče Oblastní nemocnice Příbram.

Domácí péče v režii nemocnice. Mám si ji vysvětlit tak, že mě například po operaci dřív pustí lékař domů a bude mě Andělka navštěvovat doma?

Ano, to je ale jen jedna z možností, které Andělka nabízí. Když Vás propustí z nemocnice, jsou nejčastější služby, které můžete požadovat, třeba aplikace injekcí na bolest či z jiných důvodů, převazy ran, ošetřovatelská rehabilitace či aplikace infuzí za přítomnosti sestry. Je to individuální dle potřeb pacienta a indikace lékaře. Zdaleka to však není všechno. Naši Andělku mohou využívat i klienti, kteří mají nějaký dlouhodobější problém a nemusí ležet v nemocnici. To je potom věcí dohody a spolupráce s praktickým lékařem klienta. V neposlední řadě nabízíme nadstandardní služby např. matkám před porodem či po porodu, jak v oblasti kojení, tak v péči o novorozence v domácím prostředí, dále logopedii, fyzioterapii či ergoterapii a jiné.

A jakou další péči tedy Andělka nabízí?

Patří k nim měření fyziologických funkcí (krevní tlak, teplota aj.), odběry krve, aplikace infuzí, injekcí, léků, péče o pacienty s výživou do sondy, se stomií, s močovým katétrem, péče o žilní vstupy, péče o převazy ran, dekubity, bércové vředy i domácí hospicová péče. Přehled všech služeb Andělky včetně kontaktů najdou zájemci na webových stránkách nemocnice, v letáku a mohou také telefonicky či mailem kontaktovat vrchní sestru domácí péče paní Michaelu Kopcovou.

Pro které pacienty je Andělka určená?

Pro všechny klienty bez věkového omezení včetně dětí, kteří mají doma zázemí či zvládnou být doma sami. Podmínkou je indikace ošetřujícím lékařem v nemocnici či praktickým lékařem pacienta, který není v nemocniční péči. Každý pacient, u dětí rodič, může požádat o tyto služby a domluvit se s lékařem. Ten rozhodne na základě zdravotního stavu a potřebnosti pacienta.

Má domácí péče ulevit obsazenosti nemocničních lůžek a potažmo zdravotnickému personálu?

Já bych to tak neformulovala. Cílem Andělky je zvýšit komfort pacientů a to tím, že v určitých případech mohou být dříve propuštěni z nemocnice a nemusí se trmácet na kontrolu či injekci, odběr, převaz a jiné do nemocnice, protože se tyto služby dají zajistit u nich doma. Samozřejmě vždy dle indikace lékaře. Každý klient není vhodný na návštěvu domácí zdravotnické péče. A až v posledním případě vnímáme pozitivní dopad na uvolnění akutních lůžek v nemocnici, ale ne proto, aby se ulevilo zdravotnickému personálu, ale proto, aby byla volná místa pro další pacienty, kteří potřebují akutní péči v nemocnici.

V čem je Andělka výhodnější než například domácí péče Charity Příbram?

Všichni poskytovatelé domácí zdravotnické péče většinou nabízejí podobné spektrum základních zdravotnických služeb, k nimž pak mohou přidávat i některé specializované či nadstandardní činnosti. U nás je to například velký rozsah služeb poskytovaných specializovanými pracovníky napříč celým spektrem zdravotnických služeb, např. nutričním terapeutem, logopedem, fyzioterapeutem, ergoterapeutem, dětskou sestrou, porodní asistentkou. Některé odbornosti si zatím musí klient platit jako nadstandardní službu. Rádi bychom do budoucna jednali s pojišťovnami o rozšíření služeb domácí péče na tyto odbornosti.

A další výhody?

Naší největší výhodou je jednoznačně skutečnost, že v Andělce poskytují domácí péči výhradně kvalifikované zdravotní sestry naší nemocnice. Často jsou to sestry, které ošetřovaly klienta již v nemocnici a znají se s ním. Tím dochází k větší kontinuitě v rámci informací a léčby u pacienta. Vrchní sestra domácí péče navštěvuje klienty ještě dokud leží v nemocnici a promluví s nimi či jejich rodinou. Domluví se na vzájemné spolupráci, která se pak samozřejmě odrazí ve zvýšené spokojenosti našich klientů a jejich rodin. Co bych nerada opomenula, je také vysoká erudice a profesionalita našich pracovníků, kteří jsou povinni se pravidelně vzdělávat v systému celoživotního odborného vzdělávání jak u nás v nemocnici, tak na jiných odborných pracovištích, protože nových trendů v léčbě i možnostech ošetřování přibývá a Andělka musí být vždy naprosto profesionální. Oblastní nemocnice Příbram je držitelem akreditace kvality a bezpečí zdravotní péče SAK ČR a garantuje vysokou odbornou úroveň ošetřujícího personálu. Všechny sestry pro domácí péči Andělka jsem také osobně vybírala a vím, že jsou to zkušené profesionálky, které pracují s vysokým lidským nasazením, porozuměním, trpělivostí a s respektem k individuálním zdravotním potřebám našich klientů.

Bylo těžké najít pro domácí péči sestry?

Podle toho, z jakého úhlu se na to díváte. Výběr sester na práci v domácí péči byl těžký, protože každá sestra se na tuto práci nehodí, požadavky jsme měli a máme vysoké, hlavně co se týká profesionality, erudice a schopnosti komunikace. Zájem o práci v domácí péči či v příbramské nemocnici obecně je překvapivě dobrý. Sledujeme, že v poslední době se nám řada sester vrací i z renomovaných pražských zařízení. Vnímáme to jako reakci na naši personální politiku. Snažíme se navyšovat mzdy tak, abychom mohli konkurovat pražským nemocnicím. Naším cílem je, aby naše sestry i ostatní zaměstnanci byli spokojení, což se postupně daří. Co bych ráda rovněž zmínila, je pracovní prostředí. V nemocnici kontinuálně probíhají rekonstrukce budov i oddělení, což je zaměstnanci velmi dobře hodnoceno. V neposlední řadě máme pro zaměstnance celou řadu benefitů, které mnohé nemocnice nemají.

Hradí domácí péči zdravotní pojišťovna?

Ano, hradí standardní péči. Nadstandardní služby si musí klient hradit sám, pokud o ně má zájem.

Navštěvovat pacienty v domácím prostředí bude vyžadovat spolupráci s dalšími rodinnými příslušníky? Předchází péči schůzka s rodinou?

Rodina a její ochota je ve spolupráci v rámci domácí péče naprosto stěžejní. Pokud to lze, proběhne schůzka s rodinou vždy před zahájením domácí péče. Důvěra rodiny a její spolupráce je pro nás nesmírně cenná a potřebná. V rámci návštěv sestra spolupracuje s rodinou, pomáhá radou i praktickými ukázkami. Napomáhá rodině zvládat situace, které jsou pro ně nové a neznámé v oblasti péče o jejich nemocného.

Jaký je rozdíl mezi domácí péčí a domácí pečovatelskou službou?

Je velký rozdíl mezi domácí zdravotnickou péči a pečovatelskou - sociální službou. Lidé si to často pletou. Rozdíl je jak v rozsahu činnosti a vzdělání pracovníků, tak v úhradě za služby. Domácí zdravotnická péče poskytuje zdravotnickou odbornou péči indikovanou lékařem, placenou pojišťovnami a pracují zde pouze plně kvalifikovaní registrovaní zdravotničtí pracovníci. Pečovatelská – sociální služba se týká základních činností jako např. mytí klienta, donáška obědů, krmení a jiné. Na tyto služby není potřeba odborných zdravotnických pracovníků, ale stačí proškolení zaměstnanci v oblasti pečovatelské služby. Tyto služby nejsou hrazeny pojišťovnou, ale klientem.

Kdo a proč s nápadem Andělky přišel?

Samotný nápad zrál delší dobu, zrealizovat ho totiž nebylo jednoduché z mnoha příčin. A důvod proč? Ten je zřejmý z předchozích vět. Zajistit pohodlnější léčbu našim pacientům, pokud to dovolí jejich zdravotní stav a pokud mohou být v domácím prostředí. Dalším příjemným důvodem je fakt, že pacient nemusí chodit na každou kontrolu či odběry do nemocnice. Tím vším se zvýší komfort pacienta, zkrátí doba jeho hospitalizace v nemocnici a urychlí pohyb pacientů na akutních lůžkách. Ráda bych touto cestou poděkovala všem, kteří mi pomáhali s realizací a spuštěním provozu domácí péče, hlavně vrchní sestře M. Kopcové. Máme před sebou spoustu práce a plánů, zejména zvyšování rozsahu a kvality práce naší Andělky tak, aby s námi naši klienti byli spokojeni. Ještě bych ráda poděkovala herci Pavlu Novému, který byl v minulosti rovněž pacientem nemocnice, za jeho velmi vstřícný přístup k naší žádosti, aby se stal patronem Andělky, což nám udělalo velkou radost.

Čtěte také: V Příbrami byl otevřen Senior Point, první ve Středočeském kraji