Jak hodnotíte rok 2013?

Byl to rok ekonomicky náročný, jelikož se kraj musel vyrovnat s výpadkem téměř 150 milionů korun, o které jsme přišli vinou zvýšení DPH a změny tzv. úhradové vyhlášky. Dalších 90 milionů jsme museli postrádat v sociální oblasti, protože právě o tolik jsme dostali méně peněz ze státního rozpočtu. Jsem rád, že v kvalitě péče v našich domovech důchodců, zdravotnických zařízeních, sociálních ústavech a dalších podobných zařízeních to nebylo znát. Jedna z priorit, která se podařila je také zastavení zadlužování Středočeského kraje. Jsem přesvědčen, že nadále budeme již dluh pouze snižovat, že se podařilo trend hospodaření otočit.

V poslední době se často mluví o investicích spolufinancovaných z Evropské unie. Jak si v této oblasti Středočeský kraj vedl?

Středočeský kraj je největším krajem v republice a z pohledu čerpání peněz z regionálních operačních programů byl jedním z nejúspěšnějších. Peníze šly zejména na nové silnice či do zateplení škol či školek. Byly to miliardové investice, přičemž stamiliony korun využila také jednotlivá města a obce v kraji. Například Příbrami se podařilo uspět v několika žádostech a v realizaci projektů na mnoho úseků silnic či chodníků. Aktuálně uspěla také se žádostí na novou školku, která bude pod Střední průmyslovou školou.

Nový rok znamená také změny v systému zdravotnických poplatků. Jaký to bude mít vliv na rozpočet Středočeského kraje?

Proplácení zdravotnických poplatků občanům byl jeden ze zásadních slibů ČSSD před volbami a ve středních Čechách jsme jej dodrželi po celou dobu. Od roku 2009 jsme občanům vrátili poplatky za téměř 160 milionů korun. Je logické, že zrušením stokorunového poplatku za každý den hospitalizace kraj ušetří. Výpadek pocítí ovšem krajské nemocnice, celkově se jedná o více než 100 milionů korun, které by podle mého názoru měl nemocnicím dotovat stát.

Jaké jsou plány a priority Středočeského kraje do roku 2014?

Myslím si, že ekonomická situace se pomalu zlepšuje a určitě bude prostor pro další čerpání finančních prostředků z operačních programů. Středočeský kraj prošel několika kontrolami, a to bez jakýchkoliv chyb, takže určitě budeme chtít dále investovat peníze do silnic či nemocnic, ale také se chceme zaměřit na oblast životního prostředí. V roce 2013 jsme vyhlásili takzvanou kotlíkovou dotaci, o kterou byl velký zájem. Letos znovu. V plánu je také zateplování středních škol, které kraj zřizuje, domovů důchodců, domů s pečovatelskou službou či dětských domovů. To jsou projekty, které jsou z velké části placené z evropských peněz a zároveň vedou k budoucí úspoře na vytápění. Takové projekty jsou tedy jistě prospěšné pro životní prostředí. 

Tomáš Vašíček